Tạm hoãn thực hiện một số quy định hạn chế cho vay trong Thông tư 06

Đông Bắc 10:50 | 24/08/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng Nhà nước vừa tạm hoãn thực hiện một số quy định hạn chế cho vay trong Thông tư 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

 NHNN thông báo ngưng hiệu lực thi hành một số quy định tại Thông tư 06. Ảnh BTC.

 Ngân hàng Nhà nước vừa ra thông cáo liên quan đến việc ban hành Thông tư số 10 về ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 06  từ ngày 1/9 cho đến khi có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới.

Lý giải về việc này, Ngân hàng Nhà nước cho biết, Thông tư 06 giúp kiểm soát rủi ro phát sinh trong quá trình cho vay, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng.

"Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, để ưu tiên hơn nữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đã ngưng thi hành các điều khoản trên. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét các giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn của hoạt động tổ chức tín dụng, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp", Ngân hàng Nhà nước nêu.


Như vậy, cùng với việc ngừng Thông tư 06, các quy định sau đây được hoãn thi hành:

Những nhu cầu vốn không được cho vay để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp.

Thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bù đắp tài chính, trừ trường hợp khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Khách hàng đã ứng vốn của chính khách hàng để thanh toán, chi trả chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh.

Các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh.

 Trước khi có thông báo chính thức từ NHNN, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 756/TTg-KTTH ngày 23/8 đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Văn bản nêu rõ, tại Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 18/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng và quy định pháp luật có liên quan, thẩm quyền quy định và tình hình thực tế, khẩn trương rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023, hoàn thành trước ngày 21/8/2023.

Xét đề nghị của NHNN tại Tờ trình số 120/TTr-NHNN ngày 22/8/2023, Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát, nắm chắc tình hình để chủ động, linh hoạt, kịp thời, tích cực trong điều hành, có các giải pháp đúng và trúng để tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành; đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề thuộc thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Cùng với đó, cần phải phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, hiệu quả hơn nữa với tinh thần cầu thị, lắng nghe và cần có giải pháp cụ thể đối với những vấn đề vướng mắc, bất cập được các địa phương, báo chí, dư luận, người dân, doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại quan tâm, phản ánh, đề xuất.

Thủ tướng yêu cầu  Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu kỹ lưỡng kiến nghị của các Hiệp hội, doanh nghiệp, ngân hàng, các nội dung liên quan được báo chí, dư luận và người dân, doanh nghiệp quan tâm, phản ánh như nêu trên.

Căn cứ các quy định của pháp luật, NHNN khẩn trương, nhanh chóng rà soát sửa đổi, bổ sung ngay các quy định tại Thông tư số 06 theo hướng ngưng hiệu lực thi hành các nội dung quy định gây khó khăn, cản trở doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, người dân; cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính, không để có quy định không rõ ràng, cách hiểu khác nhau cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác quy định về nội dung này như đề xuất của Ngân hàng Nhà nước tại Tờ trình số 120/TTr-NHNN ngày 22/8.