Tập đoàn hóa chất lên kế hoạch thoái vốn tại DAP Vinachem, có thể giảm về 0%

14:33 31/05/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

CÔNG TY CP DAP VINACHEM hiện đang được nhiều người quan tâm khi Tập đoàn Hóa chát thoái vốn, đang chờ ý kiến của Thủ tướng. Về phương án thoái vốn DAP Vinachem dự kiến, có thể thoái về DƯỚI 51% hoặc có thể về 0%.