Tháng 1: Thu hút FDI tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước

16:28 | 06/02/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) -  Tháng 01/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 5,33 tỷ USD, tăng 179,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Tháng 1: Thu hút FDI tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước - ảnh 1
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Theo Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 01/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 5,33 tỷ USD, tăng 179,5% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đó, tính đến ngày 20/01/2020, cả nước có 258 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT), tăng 14,2% số dự án so với cùng kỳ năm 2019. Tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 4,46 tỷ USD, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Vốn đầu tư đăng ký mới tăng mạnh do trong tháng 01/2020 có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp GCNĐKĐT mới với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD. Vì vậy, quy mô vốn đăng ký bình quân của dự án mới tăng từ 3,6 triệu USD trong tháng 01/2019 lên 17,3 triệu USD trong tháng 01/2020.

Về vốn điều chỉnh, có 77 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 334 tỷ USD, bằng 98,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với góp vốn, mua cổ phần, có 884 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp 534,8 triệu USD, bằng 70,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực sản xuất phân phối điện dẫn đầu với tổng số vốn đạt 4,04 tỷ USD, chiếm 75,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 856,3 triệu USD, chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ và bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký gần 119 triệu USD và 118,2 triệu USD.

Theo đối tác đầu tư, có 59 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 4,16 tỷ USD, chiếm 78,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 264,5 triệu USD, chiếm 5% tổng vốn đầu tư. Hong Kong đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 212 triệu USD, chiếm 4% tổng vốn đầu tư (trong đó tập trung nhiều vào hình thức đầu tư mới chiếm gần 70% tổng vốn đầu tư của Hong Kong). Tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản…

Theo địa bàn đầu tư, nhà ĐTNN đã đầu tư vào 40 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bạc Liêu dẫn đầu với 01 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 75,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký đạt 310,8 triệu USD, chiếm 5,8% tổng vốn đầu tư. Đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức góp vốn, mua cổ phần chiếm tỉ trọng lớn, chiếm 71,2% tổng vốn đầu tư đăng ký của Thành phố và chiếm 54,8% tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của cả nước. Tiếp theo lần lượt là Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội,...

Lũy kế đến ngày 20/01/2020, cả nước có 31.189 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 368,1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 213,38 tỷ USD, bằng 58% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN, kể cả dầu thô đạt 12,69 tỷ USD, bằng 84,3% so với cùng kỳ năm 2019 và chiếm 66,8% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 12,89 tỷ USD, bằng 84,3% so với cùng kỳ và chiếm 65,8% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt gần 10,4 tỷ USD, bằng 84,3% so cùng kỳ năm 2019 và chiếm 52,6% kim ngạch nhập khẩu. Trong tháng 01/2020, kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực ĐTNN giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Tính chung, khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu 2,29 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 2,1 tỷ USD không kể dầu thô.

Một số dự án lớn trong tháng 01/2020

Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu thuộc Trung tâm nhiệt điện LNG Bạc Liêu (Singapore), tổng vốn đầu tư đăng ký 4 tỷ USD với mục tiêu sản xuất điện từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG.

Dự án nhà máy Sews - components Việt Nam (Nhật Bản) với mục tiêu sản xuất các linh kiện điện và điện tử cho ô tô và mô tô; sản xuất các sản phẩm từ Plastic tại Hưng Yên điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 75,2 triệu USD.

Dự án Nhà máy Ce Link Việt Nam 2 (Hong Kong), tổng vốn đầu tư 49,8 triệu USD với mục tiêu sản xuất, gia công linh kiện điện tử, sản phẩm điện tử tại Bắc Giang.

Dự án Nhà máy tôn phương nam Nhơn Trạch (Malaysia) tại Đồng Nai điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 34,6 triệu USD.