Khủng hoảng chip đã lan tới Việt Nam

Khủng hoảng chip đã lan tới Việt Nam

Cuộc khủng hoảng chip đang diễn ra ở mức độ toàn cầu đã tác động trực tiếp và khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam rơi vào trạng thái "khó thở".