Thủ tướng Chính phủ thị sát hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

12:52 | 31/05/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh quyết tâm và sự mạnh dạn của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) trong việc áp dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp. Thủ tướng cho rằng cần áp dụng rộng rãi cách làm này cho các doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ thị sát hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - ảnh 1
Thủ tướng thị sát, kiểm tra tình hình xây dựng hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban. (Ảnh: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp).

Báo Nhân dân đưa tin, ngày 30/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát, kiểm tra tình hình xây dựng hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ðây là hệ thống quản lý trực tuyến đang được Ủy ban phối hợp, thử nghiệm với sự hỗ trợ của một số đơn vị uy tín, có năng lực về công nghệ thông tin; hoàn toàn tương thích, có thể liên kết với hệ thống Chính phủ điện tử. Hệ thống sẽ giúp Ủy ban theo dõi, giám sát hoạt động và kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp dự kiến sẽ được chuyển giao về Ủy ban để đánh giá tình hình hoạt động, nhân sự; tình hình tăng, giảm tổng giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp (tổng tài sản, tổng vốn chủ sở hữu, mức bảo toàn vốn, mức sinh lời, đóng góp với ngân sách nhà nước, các chỉ tiêu hiệu quả...).

Ngoài ra, hệ thống có bộ chỉ số giám sát để phân tích, đánh giá "sức khỏe" của doanh nghiệp được chuyển giao về Ủy ban, nhất là các rủi ro về tài chính, quản trị, như chỉ số về tài chính, kinh doanh, đầu tư, lao động, nhân sự, tiền lương, quản trị theo chuẩn mực OECD... Khi các chỉ số biến động vượt ngưỡng an toàn, phần mềm sẽ tự động cảnh báo để Ủy ban chỉ đạo rà soát, báo cáo đầy đủ và kịp thời với Thủ tướng, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền. Dựa trên cơ sở đó, Ủy ban sẽ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp quản lý doanh nghiệp, quản lý hiệu quả vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người rất quan tâm đến phát triển công nghệ thông tin ứng dụng trong công tác quản lý Nhà nước.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ đã phát triển Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Mạng thông tin hành chính điện tử phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước. Đồng thời, thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp 4.0.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thành lập theo Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ ngày 3/2/2018 với tư cách là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.