Tổng hợp lịch trình 21 phiên họp liên quan sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

12:03 | 12/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong thời gian 3 ngày từ 12-15/11, sẽ có 21 Hội nghị Cấp cao được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37, chủ yếu dưới hình thức trực tuyến.
Lịch trình cụ thể của 21 phiên họp sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 như sau:
 
Tổng hợp các phiên họp sẽ diễn ra trong Hội nghị ASEAN 37
 
Ngày 12/11/2020
1. Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 được tổ chức dưới hình thức Hội nghị trực tuyến
 
2. Lễ công bố Đánh giá giữa kỳ triển khai các Kế hoạch Tổng thể Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, Khung Phục hồi Tổng thể ASEAN và Thành lập Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN dưới hình thức Lễ công bố trực tuyến
 
3. Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 23 dưới hình thức Hội nghị trực tuyến
 
4. Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 23 dưới hình thức Hội nghị trực tuyến
 
5. Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 21 dưới hình thức Hội nghị trực tuyến
 
6. Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 17 dưới hình thức Hội nghị trực tuyến
 
7. Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo nữ ASEAN dưới hình thức Hội nghị trực tuyến
 
8. Lễ Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, tại Hà Nội, Việt Nam
 
Tổng hợp các phiên họp sẽ diễn ra trong Hội nghị ASEAN 37
 
Ngày 13/11/2020
 
9. Hội nghị Cấp cao Mê Công- Hàn Quốc lần thứ 2 dưới hình thức Hội nghị trực tuyến dưới hình thức Hội nghị trực tuyến
 
10. Hội nghị Cấp cao Mê Công - Nhật Bản lần thứ 12 dưới hình thức Hội nghị trực tuyến
 
 
Ngày 14/11/2020
 
11. Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 8 dưới hình thức Hội nghị trực tuyến
 
12. Cấp cao của các Nhà Lãnh đạo ASEAN-Niu Di lân kỷ niệm 45 năm quan hệ đối tác dưới hình thức Hội nghị trực tuyến
 
13. Hội nghị Cấp cao ASEAN - Úc lần thứ 2 dưới hình thức Hội nghị trực tuyến
 
14.Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 23 dưới hình thức Hội nghị trực tuyến
 
15. Cuộc gặp giữa Lãnh đạo ASEAN+3 và Đại diện Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á dưới hình thức Hội nghị trực tuyến
 
16. Lễ khởi động Mạng lưới Logistics thông minh ASEAN (ASLN) với dự án đầu tiên “Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc (SuperPort)” -Sự kiện trực tuyến
 
17. Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 15 dưới hình thức Hội nghị trực tuyến
 
Tổng hợp các phiên họp sẽ diễn ra trong Hội nghị ASEAN 37
 
Ngày 15/11/2020
18. Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên hợp quốc lần thứ 11 dưới hình thức Hội nghị trực tuyến
 
19. Hội nghị Cấp cao Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực lần thứ 4 dưới hình thức Hội nghị trực tuyến
 
20. Lễ ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực dưới hình thức Sự kiện trực tuyến

21. Lễ Bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan và Chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Bờ-ru-nây được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, Việt Nam.
 
Sẵn sàng bảo vệ an toàn tuyệt đối Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37
 
 
Thùy Dương