Tổng thu NSNN tháng 2 ước đạt 84,8 nghìn tỷ đồng

18:09 | 06/03/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Theo thông báo vừa đưa ra của Bộ Tài chính, tổng thu NSNN tháng 2 ước đạt 84,8 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt gần 246,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm, tăng 18,2% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa: Số thu NSNN trong tháng 2 ước đạt 69,5 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 2 tháng đạt xấp xỉ 204,8 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu từ dầu thô: Ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đạt xấp xỉ 8,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán, giảm 1,7% so cùng kỳ năm 2018.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện tháng 2 ước đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đạt 51,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,1% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2018. Hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 02/2019 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó kim ngạch nhập khẩu tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Tương quan với tổng thu trên, tổng chi cân đối NSNN tháng 02/2019 ước đạt 103,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 2 tháng đầu năm đạt khoảng 195,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng thu NSNN tháng 2 ước đạt 84,8 nghìn tỷ đồng - ảnh 1
Nguồn: Internet. 
Theo đánh giá của Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Về cân đối ngân sách nhà nước và huy động vốn, tính đến 28/2, Bộ Tài chính thực hiện phát hành 62.194 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Đối vối công tác quản lý, điều hành NSNN, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Trong đó, phân công thực hiện chi tiết đối với từng nội dung, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành cho từng đơn vị, tổ chức trực thuộc. Riêng Quyết định số 89/QĐ-BTC đã chỉ rõ 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 112 nhiệm vụ cụ thể, gồm 40 nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì và 72 nhiệm vụ phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện.

Trên cơ sở Kế hoạch hành động nêu trên, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2019 đã đề ra.