Trái phiếu Chính phủ: Dù lãi suất giảm vẫn hút khách

Trái phiếu Chính phủ: Dù lãi suất giảm vẫn hút khách

Kênh đầu tư an toàn trái phiếu Chính phủ trong nhiều phiên liền vẫn hút vốn ổn định và mạnh, bất chấp việc lãi suất đang giảm. Trong phiên đấu thầu vừa qua, Kho bạc Nhà nước đã huy động được gần 16.000 tỷ đồng.