Top 10 ngân hàng có dư nợ xấu tăng mạnh nhất nửa đầu năm 2023

Diên Vỹ 07:00 | 06/08/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tính đến 30/6/2023, chỉ có 2/27 ngân hàng TMCP ghi nhận dư nợ xấu giảm so với thời điểm đầu năm. 25/27 ngân hàng TMCP còn lại báo dư nợ xấu tăng, thậm chí có ngân hàng ghi nhận mức tăng gần 3 lần so với đầu năm.

Nguồn: Diên Vỹ tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp.

Theo thống kê của người viết tại 27 ngân hàng TMCP trên toàn hệ thống, tính đến thời điểm 30/6/2023, tổng dư nợ xấu tại 27 ngân hàng được thống kê đã lên tới 187.793 tỷ đồng, tăng gần 50.000 tỷ so với đầu năm, tương đương tăng 36%. Tỷ lệ nợ xấu bình quân trên tổng dư nợ cho vay khách hàng đến 30/6/2023 khoảng 2,07%, tăng từ mức bình quân 1,62% hồi đầu năm.

Chỉ có 2/27 ngân hàng được thống kê ghi nhận dư nợ xấu giảm so với đầu năm. Còn lại, 25/27 ngân hàng ghi nhận dư nợ xấu tăng vọt với mức tăng chủ yếu là hai chữ số, cá biệt có ngân hàng tăng 3 chữ số.

 Diên Vỹ tổng hợp từ BCTC ngân hàng.

Chẳng hạn, nếu xét về tỷ lệ, TPBank (TPB) là ngân hàng có dư nợ xấu tăng mạnh nhất trong nửa đầu năm, với mức tăng 188% (tương đương dư nợ xấu tăng vọt 2.556 tỷ đồng so với thời điểm 1/1/2023). Trong đó nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) ghi nhận tăng 458%, nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 142% và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) cũng tăng 26%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng tính đến 30/6/2023 cũng tăng lên 2,21% từ mức chỉ 0,84% vào đầu năm.

Hay Sacombank (STB) ghi nhận dư nợ xấu tại thời điểm hết quý II đã tăng 3.927 tỷ đồng, tương đương tăng 91% lên 8.226 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng vọt hơn 4 lần, nợ nhóm 4 tăng 2,6 lần và nợ nhóm 5 tăng 31%.Tỷ lệ nợ xấu của STB theo đó cũng tăng lên 1,79% từ mức chỉ 0,98% hồi đầu năm.

Tại Nam A Bank (NAB), dư nợ xấu tăng 81% (tương đương tăng 1.570 tỷ đồng) lên 3.515 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 10,5 lần, nợ nhóm 4 tăng 2,6 lần và nợ nhóm 5 tương đương đầu năm.

Nếu xét về giá trị, BIDV là ngân hàng có dư nợ xấu tăng mạnh nhất trong nửa đầu năm với giá trị tăng 8.348 tỷ đồng, tương đương mức tăng 47%, qua đó đẩy tổng dư nợ xấu tính đến 30/6/2023 lên 25.971 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu của BIDV tính đến cuối quý II đã tăng lên 1,59% từ mức 1,16% ở thời điểm đầu năm.

Ở vị trí thứ ba là VPBank với dư nợ xấu tăng 5.728 tỷ đồng, tăng 23%. Xếp ngay sau là Sacombank (STB) với dư nợ xấu tăng 3.927 tỷ đồng, tăng 91%.

 Nguồn: Diên Vỹ tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp.