TPBank báo lỗ kinh doanh ngoại hối gần 51 tỷ đồng, dòng tiền thuần từ HĐKD âm

13:14 22/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

BCTC quý III/2020 của TPBank cho thấy, hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ gần 51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 10 tỷ đồng. Hoạt động khác lỗ gần 18 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 7 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính quý III/2020 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) vừa công bố, thu nhập lãi thuần của nhà băng này tăng 18% so với cùng kỳ năm trước khi đạt hơn 1,708 tỷ đồng; lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng mạnh 81% lên mức hơn 493 tỷ đồng.

Ngược lại, một số hoạt động ngoài lãi lại giảm so cùng kỳ. Đơn cử như lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 64% về còn hơn 82 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ gần 51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 10 tỷ đồng. Hoạt động khác lỗ gần 18 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, TPBank giảm được 7% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng khi chiếm 416 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế quý III của nhà băng này tăng 26% lên mức gần 792 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước và sau thuế của TPBank tăng 26% so cùng kỳ, ghi nhận lần lượt là 3,023 tỷ đồng và gần 2,420 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch 4,068 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm 2020, TPBank đã thực hiện được 74% kế hoạch sau 9 tháng.

TPBank báo lỗ kinh doanh ngoại hối gần 51 tỷ đồng, dòng tiền thuần từ HĐKD âm - ảnh 1

Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2020 của TPBank

Kỳ này, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TPBank âm đến hơn 3,600 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 8,711 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu được nhà băng này lý giải là do tăng tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động công vụ, giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán, tiền vàng gửi và cho vay các TCTD…

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm hơn 287 tỷ đồng, chủ yếu do tăng mua sắm tài sản cố định. Dòng tiền từ hoạt động tài chính lại dương gần 1,287 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 635 tỷ đồng, do phát sinh khoản thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác.

TPBank là ngân hàng thương mại cổ phần, ra đời từ 5/2008 với các cổ đông chiến lược như Doji, FPT, Tài chính IFC, Tài chính SBI Ven Holding Pte. Ltd.,Singapore… 

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của TPBank tăng 18% so với đầu năm, lên mức 193,461 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu giảm 16%, trong khi các khoản lãi, phí phải thu tăng 39%, tiền gửi tại NHNN tăng 14%, tiền vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác giảm 8%. Đáng chú ý, cho vay khách hàng tăng 15% so với đầu năm, lên mức hơn 110,340 tỷ đồng.

Tiền gửi của khách hàng tăng 18% so với đầu năm, lên mức 108,694 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 40%, ghi nhận 20,277 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ cho vay, tính đến ngày 30/9/2020, tổng nợ xấu của TPBank tăng đến 60% so với đầu năm khi chiếm 1.971 tỷ đồng.

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 76%, nợ nghi ngờ tăng 82%, trong khi nợ có khả năng mất vốn tăng 27%. Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của TPBank tăng từ mức 1.29% đầu năm lên 1.79%.

Lệ Vỹ