Từ 1/3, xe máy điện cũng phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

10:43 | 21/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Từ ngày 1/3 tới, xe máy điện cũng phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với chủ xe cơ giới tương tự như các loại ô tô, xe máy.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nghị định mới thay thế Nghị định 103/2008/NĐ-CP với nhiều điểm mới về đối tượng cũng như các quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm, phí và thời hạn bảo hiểm.
 
Nghị định có hiệu lực từ 1/3/2021 trong đó có điểm mới đáng chú ý là các loại xe máy điện cũng phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc như những phương tiện cơ giới khác.
 
Cụ thể, Nghị định 03/2021/NĐ-CP nêu rõ đối tượng nằm trong phạm vi điều chỉnh bao gồm chủ xe cơ giới tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 
Theo giải thích, chủ xe cơ giới quy định là chủ sở hữu xe cơ giới hoặc được chủ sở hữu xe cơ giới giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp xe cơ giới.
 
Phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho xe máy điện
 
Các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nằm trong phạm vi điều chỉnh gồm: xe ô tô, máy kéo, rơ-moóc hoặc sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra các xe máy chuyên dùng cũng thuộc đối tượng quy định.
 
Do đó, quy định trên đã bổ sung xe máy điện vào nhóm đối tượng xe cơ giới phải có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới kể từ ngày 1/3/2021.
 
Đối với mức phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới, Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Phụ lục 1 về biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự năm của chủ xe mô tô 2 bánh nêu rõ mức phí xe mô tô từ 50cc trở xuống là 55.000 đồng và xe trên 50cc là 60.000 đồng. Bên cạnh đó, dự thảo đã bổ sung thêm mức phí của xe máy điện là 55.000 đồng. Nếu thông tư này được thông qua thì đây sẽ là mức phí áp dụng cho từng loại xe trong thời gian tới.
 
 
Hà Ly