Từ đầu năm đến nay có gần 12.900 doanh nghiệp rút khỏi thị trường mỗi tháng

12:58 | 29/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
4 tháng đầu năm, có 51.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể. Trung bình mỗi tháng có gần 12.900 doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021. Trong đó, đề cập về tình hình đăng ký doanh nghiệp báo cáo cho thấy, trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 51.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, có hơn 28.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước; 16.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,5%; 6.700 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 32,2%. Như vậy, tính trung bình mỗi tháng có gần 12.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tính riêng tháng 4, cả nước có 4.598 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 107,8% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước; 5.608 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 62,2% và tăng 158,9%; 1.541 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,2% và tăng 57,2%.

Gần 12.900 doanh nghiệp rút khỏi thị trường mỗi tháng

Trung bình mỗi tháng có gần 12.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 4 cả nước có gần 14.900 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 179.900 tỷ đồng và số lao động đăng ký 94.600 người, tăng 33,1% về số doanh nghiệp, tăng 59,1% về vốn đăng ký và tăng 30% về số lao động so với tháng trước.

Trong đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 19,6% so với tháng trước và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong tháng 4 cả nước còn có 5.745 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,8% so với tháng trước và tăng 50,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 44.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 627.700 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 340.300 lao động, tăng 17,5% về số doanh nghiệp, tăng 41% về vốn đăng ký và tăng 7,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đạt 14,2 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 792,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 14,9 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2021 là 1.420,6 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có gần 19.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2021 lên 63.400 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 15.900 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Thực tế, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm tăng cao nhất trong giai đoạn 2017-2021 và tăng ở tất cả ngành kinh tế.

H.A

Xem thêm: Nâng mức đóng bảo hiểm của người lao động lên 70%