Từ ngày 1/6, quảng cáo thuốc lá, rượu từ 15 độ trở lên bị phạt tới 70 triệu đồng

15:58 | 04/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nghị định số 38/2021/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 29/3/2021 quy định phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo thuốc lá, rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên…

Đây là 1 trong những chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày  1/6/2021, ngoài ra còn 1 số chính sách nổi bật khác như điều kiện hoạt động của trung tâm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm; tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng thông tin bảo hiểm của mình…

Quảng cáo thuốc lá, rượu từ 15 độ trở lên bị phạt tới 70 triệu đồng

Nghị định số 38/2021/NĐ-CP được chính phủ ban hành ngày 29/3/2021 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/6/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Cụ thể, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Quảng cáo thuốc lá; Quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên; Quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi; Thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi; Bình bú và vú ngậm nhân tạo; Quảng cáo thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc; Thuốc không còn thời hạn đăng ký lưu hành; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Từ ngày 1/6, quảng cáo thuốc lá, rượu từ 15 độ trở lên bị phạt tới 70 triệu đồng - ảnh 1

Quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên bị phạt tiền từ 50-70 triệu đồng

Quy định mới về điều kiện thành lập trung tâm dịch vụ việc làm

Nghị định 23/2021/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của luật Việc làm, về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, có hiệu lực từ ngày 1/6/2021.

Theo đó, Trung tâm dịch vụ việc làm muốn thành lập phải đảm bảo đủ các điều kiện như: Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về việc làm; phù hợp với quy hoạch mạng lưới trung tâm dịch vụ việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trung tâm dịch vụ việc làm phải có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); Có trang thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định phù hợp với tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng do cấp có thẩm quyền ban hành;

Trung tâm phải có ít nhất 15 người làm việc là viên chức; cơ quan có thẩm quyền thành lập đảm bảo kinh phí cho các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công về việc làm theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng thông tin bảo hiểm của mình

Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ban hành ngày 31/3/2021của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm có hiệu lực từ 1/6/2021.

Theo đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là cơ sở dữ liệu của Chính phủ được xây dựng thống nhất trên toàn quốc, dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về bảo hiểm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và yêu cầu chính đáng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân được phép khai thác và sử dụng thông tin của mình, thông tin cá nhân của người khác nếu được người đó đồng ý theo quy định của pháp luật.

Từ ngày 1/6, quảng cáo thuốc lá, rượu từ 15 độ trở lên bị phạt tới 70 triệu đồng - ảnh 2

Công dân được dùng thông tin về BHXH trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet

Quyết định 16/2021/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành Ngày 30/3/2021 quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet, có hiệu lực từ ngày 1/6/2021.

Theo Quyết định, kho số viễn thông (số điện thoại) được đấu giá quyền sử dụng là các mã, số viễn thông có cấu trúc đặc biệt nằm trong quy hoạch kho số viễn thông; Kho số viễn thông đấu giá quyển sử dụng được xem xét, lựa chọn từ kho số viễn thông chưa phân bổ cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Danh mục kho số viễn thông được đấu giá sẽ được Bộ TT&TT công bố theo từng thời kỳ, căn cứ vào Quy hoạch kho số viễn thông và tình hình thực tế của thị trường viễn thông Việt Nam.

Về tên miền Internet, quy định mới nêu rõ, các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được phân bổ thông qua phương thức đấu giá bao gồm: các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng có 01 ký tự (là tên miền cấp 2 dưới “.vn” được lập nên từ 01 ký tự trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 số tự nhiên từ 0 đến 9);

Các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng có 2 ký tự (là tên miền cấp 2 dưới “.vn” được lập nên từ 2 ký tự trong số 26 chữ cái trong bảng cái tiếng Anh và 10 số tự nhiên từ 0 đến 9); trừ các tên miền được bảo vệ theo quy định tại Luật CNTT.

Danh mục tên miền Internet triển khai đấu giá sẽ được Bộ TT&TT công bố theo từng thời kỳ, căn cứ vào tình hình thực tế quản lý, đăng ký sử dụng tên miền Internet tại Việt Nam.

H.A

Xem thêm: Từ 1/7/2022, 7 khoản phụ cấp cán bộ công chức, viên chức sẽ được áp dụng