Vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng nhiều nhất, Bắc Giang sẽ làm bao nhiêu dự án NOXH?

Đông Bắc 10:28 | 09/06/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Bộ Xây dựng, Bắc Giang là địa phương có nhu cầu vay vốn nhiều nhất từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Theo đó, Bắc Giang đang đẩy nhanh xây dựng các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

 

Bộ Xây dựng cho biết có khoảng 100 dự án nằm trong nhóm đối tượng cho vay của gói 120.00 tỷ đồng đã được cấp phép xây dựng và đang triển khai. Trong đó, một số tỉnh đã công bố nhu cầu vay vốn gồm Bắc Giang (4.527 tỷ đồng), Bình Định (1.832 tỷ đồng), Đà Nẵng (546 tỷ đồng), Phú Thọ (441 tỷ đồng), Trà Vinh (420 tỷ đồng).

 Như vậy, Bắc Giang đang là địa phương có nhu cầu vay vốn nhiều nhất từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng với 4.527 tỷ đồng.

Đặc thù là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, Bắc Giang đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn nhằm góp phần thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

 Phối cảnh một dự án NOXH tại TP Bắc Giang. Ảnh BXD.

Đại diện UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, địa phương này thu hút đầu tư xây dựng hoàn thành 14 dự án. Trong đó, 9 dự án NOXH dành cho công nhân và 5 dự án NOXH dành cho người thu nhập thấp, tổng diện tích sàn NOXH tăng thêm 1.408.659 m2, số căn hộ tăng thêm 27.741 căn.

Giai đoạn 2026-2030, dự kiến triển khai thêm 22 dự án (10 dự án NOXH dành cho công nhân và 12 dự án NOXH dành cho người thu nhập thấp).

Nhằm thúc đẩy các dự án NOXH trên địa bàn, UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn cụ thể trong việc xét duyệt các đối tượng được mua, thuê, thuê mua NOXH về tiêu chí không có nhà ở, đất ở để các địa phương triển khai thực hiện một cách đồng nhất, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

12 dự án NOXH có nhu cầu vay vốn từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Bắc Giang mới đây cũng công bố danh sách 12 dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có nhu cầu vay vốn theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Theo Bộ Xây dựng, Bắc Giang đang có nhu cầu vay 4.527 tỷ đồng. Tuy nhiên, số vốn Bắc Giang muốn vay có thể sẽ lớn hơn nếu các dự án của địa phương này được duyệt. 

Cụ thể, nhà ở xã hội thu nhập thấp bao gồm hai dự án. Thứ nhất là dự án Khu nhà ở xã hội số 2 tại Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam TP Bắc Giang do CTCP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư, diện tích đất xây dựng 12.070 m2, tổng số 1.273 căn hộ/nhà ở.  Dự án có tổng mức đầu tư hơn 863 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 4/2023 và hoàn thành tháng 4/2025. Nhu cầu vay vốn 690,5 tỷ đồng.

Thứ hai là dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu số 1 thuộc Khu đô thị mới cạnh trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang đang lựa chọn nhà đầu tư, diện tích đất xây dựng 10.005 m2, tổng số 599 căn hộ/nhà ở. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 457 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án 24 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư. Nhu cầu vay vốn gần 366 tỷ đồng.

Nhà ở xã hội dành cho công nhân bao gồm 10 dự án. Đầu tiên là dự án Khu nhà ở xã hội Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên do Công ty TNHH Fugiang làm chủ đầu tư, diện tích đất xây dựng 166.800 m2, tổng số 5.313 căn hộ/nhà ở. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.865 tỷ đồng, được khởi công từ tháng quý III/2023 và hoàn thành quý IV/2024. Nhu cầu vay vốn 2.689 tỷ đồng.

Nhà ở công nhân khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên do Công ty TNHH Vương Vĩ làm chủ đầu tư, diện tích đất xây dựng 2.960 m2, tổng số 780 căn hộ/nhà ở. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 776 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2023 và hoàn thành năm 2024. Nhu cầu vay vốn hơn 606 tỷ đồng.

Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên do Liên danh CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng và CTCP Đầu tư phát triển bền vững EVERGREEN Bắc Giang làm chủ đầu tư, diện tích đất xây dựng 32.271 m2, tổng số 4.167 căn hộ/nhà ở.  Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.299 tỷ đồng, được khởi công từ quý II/2021 và hoàn thành quý IV/2024. Nhu cầu vay vốn 1.838,6 tỷ đồng.

Khu nhà ở xã hội thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng do CTCP Bất động sản Vĩnh Phát làm chủ đầu tư, diện tích đất xây dựng 51.000 m2, tổng số 1.845 căn hộ/nhà ở. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.544 tỷ đồng, được khởi công từ quý IV/2021 và hoàn thành quý IV/2024. Nhu cầu vay vốn 1.235 tỷ đồng.

Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Quang Châu, huyện Việt Yên do CTCP Đầu tư Vega làm chủ đầu tư, diện tích đất xây dựng 42.960 m2, tổng số 1.558 căn hộ/nhà ở. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.048 tỷ đồng, được khởi công từ quý IV/2021 và hoàn thành quý IV/2024. Nhu cầu vay vốn 1.235 tỷ đồng.

Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên do CTCP Hoàng Ninh Group làm chủ đầu tư, diện tích đất xây dựng 269.000 m2, tổng số 870 căn hộ/nhà ở. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 696 tỷ đồng, được khởi công từ quý I/2022 và hoàn thành quý I/2024. Nhu cầu vay vốn gần 839 tỷ đồng.

Dự án Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên do CTCP Phát triển nhà và đô thị Newstar làm chủ đầu tư, diện tích đất xây dựng 33.000 m2, tổng số 850 căn hộ/nhà ở. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 691 tỷ đồng, được khởi công từ quý II/2022 và hoàn thành quý II/2024. Nhu cầu vay vốn hơn 553 tỷ đồng.

Nhà ở xã hội dành cho công nhân lô CT3, CT4 tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên do Liên danh CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng và CTCP Đầu tư phát triển bền vững EVERGREEN Bắc Giang làm chủ đầu tư, diện tích đất xây dựng 20.773 m2, tổng số 1.200 căn hộ/nhà ở. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.712 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án 24 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư. Nhu cầu vay vốn 1.198 tỷ đồng.

Khu nhà ở công nhân xã Vân Trung, huyện Việt Yên do Công ty TNHH Phát triển nhà Fuji Vân Trung làm chủ đầu tư, diện tích đất xây dựng 60.900 m2, tổng số 2.448 căn hộ/nhà ở. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.218 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án 24 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư. Nhu cầu vay vốn 974 tỷ đồng.

Khu nhà ở xã hội số 1 tại Khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, huyện Việt Yên do CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị HMS làm chủ đầu tư, diện tích đất xây dựng 56.535 m2, tổng số 4.138 căn hộ/nhà ở. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.238 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án 42 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư. Nhu cầu vay vốn 2.590 tỷ đồng.