Bộ Xây dựng thúc triển khai gói hỗ trợ xây nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng thúc triển khai gói hỗ trợ xây nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng thúc các địa phương triển khai các nhiệm vụ nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và bố trí gói hỗ trợ theo Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội.