Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, nhiều cá nhân, doanh nghiệp bị xử phạt

11:40 02/05/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Hàng loạt doanh nghiệp và cá nhân bị phạt tiền do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 26/4/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 71/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel (địa chỉ: 190 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

UBCKNN đã xử phạt Vietravel 60.000.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính là công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với nhiều tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính bán niên và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2021.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

UBCKNN xử phạt nhiều doanh nghiệp, cá nhân do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Tương tự vi phạm như vậy, Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons cũng bị UBCKNN xử phạt 70.000.000 đồng. Ngoài ra,  Coteccons còn bị xử phạt 85.000.000 đồng vì đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020 được soát xét; trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Công ty có các giao dịch với các tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty. Tuy nhiên, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.

UBCKNN cũng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI).

TEDI bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Cụ thể, ngày 20/12/2016, Uỷ ban Chứng khoán nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của TEDI, đồng thời yêu đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (ngày 24/3/2021), TEDI vẫn chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Ngoài doanh nghiệp, nhiều cá nhân cũng bị UBCKNN thông báo xử phạt, ngày 28/04/2021, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Phương Nga (Địa chỉ: 49/40, Đường số 51, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bà Nga bị UBCKNN phạt 25.000.000 đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cụ thể, ngày 01/10/2019, bà Nguyễn Thị Phương Nga đã thực hiện bán 43.000 cổ phiếu của CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC) nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Tiếp đến ngày 29/4, UBCKNN  cũng đã xử phạt hành chính ông Trịnh Xuân Giáo 25.000.000 đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

H.A

Xem thêm: