Kinh doanh thực phẩm bẩn bị xử phạt thế nào?

Kinh doanh thực phẩm bẩn bị xử phạt thế nào?

Tôi phát hiện cơ sở chế biến thực phẩm gần nơi tôi ở sử dụng hoá chất để tẩy rửa thực phẩm. Tôi dự định sẽ báo cơ quan chức năng xử lý. Tôi muốn biết hành vi của cơ sở này sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?