Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Ngày 8/4 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tuyên truyền và quán triệt thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng với sự tham gia của các cục, vụ chuyên môn cùng lãnh đạo 17 Sở Xây dựng miền Bắc tại điểm cầu Hà Nội và hơn 500 điểm cầu trực tuyến.
Kinh doanh thực phẩm bẩn bị xử phạt thế nào?

Kinh doanh thực phẩm bẩn bị xử phạt thế nào?

Tôi phát hiện cơ sở chế biến thực phẩm gần nơi tôi ở sử dụng hoá chất để tẩy rửa thực phẩm. Tôi dự định sẽ báo cơ quan chức năng xử lý. Tôi muốn biết hành vi của cơ sở này sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?