Vì sao doanh thu tăng 13% nhưng lợi nhuận ròng quý III của PV Power giảm 86%?

Minh Hằng 09:19 | 30/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sản lượng và giá bán điện tăng trong quý III kéo doanh thu của PV Power tăng trưởng, song do giá vốn hàng bán tăng mạnh và doanh nghiệp phải trích lập dự phòng cho công ty con nên lợi nhuận ròng giảm 86%.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power - Mã: POW) cho thấy doanh thu thuần đạt 6.041 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sản lượng và giá bán điện tăng.

Trong quý, do giá vốn hàng bán tăng cao hơn mức tăng của doanh thu thuần, kéo biên lãi gộp giảm từ 15,8% của quý III/2021 về 11,6% quý này. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 150% chủ yếu do trích lập dự phòng các khoản phải thu cho công ty con là CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 hơn 187 tỷ đồng.

Kết quả, PV Power lãi sau thuế 201 tỷ đồng, bằng 1/3 cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 68 tỷ đồng, giảm 86%.

Trước đó, ban lãnh đạo đã dự báo trong nửa cuối năm, PV Power sẽ phải đối mặt với khó khăn là nền kinh tế thế giới suy thoái, tình hình thủy văn bất lợi mưa nhiều và một loạt nhà máy đại tu, trùng tu như Cà Mau 1, Đakđrinh và Nhơn Trạch 1.

Tổng công ty cho biết có hai nhà máy thủy điện có thể hưởng lợi từ mưa nhiều là Đakđrinh và Hủa Na, song tỷ trọng đóng góp trong hệ thống thấp. Công suất lớn nhất trong hệ thống vẫn là Vũng Áng 1, Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2. Ngoài ra, khi giá than nhập khẩu tăng thì các nhà máy than và khí của tổng công ty có lợi thế hơn nhờ sử dụng nguồn trong nước và có tồn kho than.  

  Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý của doanh nghiệp. 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của PV Power đạt 20.565 tỷ, lợi nhuận sau thuế 1.591 tỷ đồng, lần lượt giảm 2% và giảm 22% so với cùng kỳ.

Năm 2022, PV Power đặt mục tiêu đi lùi với tổng doanh thu 24.242 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.012 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, PV Power đã thực hiện được 85% kế hoạch doanh thu và vượt 67% mục tiêu lợi nhuận.

 Nguồn: BCTC của PV Power. 

Tính tới cuối tháng 9, tổng tài sản của PV Power tăng 3.526 tỷ so với đầu năm lên 56.502 tỷ. Trong đó chiếm 56% là tài sản cố định, hơn 31.868 tỷ đồng.

Lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng của PV Power tính đến cuối kỳ hơn 9.106 tỷ đồng. Khoản tiền trên đem về cho công ty hơn 169 tỷ đồng lãi tiền gửi trong ba quý đầu năm.

Bên cạnh đó, PV Power đang rót 850 tỷ đồng vào công ty liên kết và đơn vị khác, chủ yếu trong mảng năng lượng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tại cuối quý ghi nhận hơn 11.693 tỷ đồng, tăng gần 5.900 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó gần 9.239 tỷ đồng là khoản phải thu từ Công ty Mua Bán Điện. Đây cũng là công ty đang được PV Power ghi nhận nợ xấu với số tiền 432 tỷ đồng, chiếm 96% số nợ xấu trên báo cáo của PV Power.

Tổng nợ đi vay của PV Power tại cuối tháng 9 gần 9.950 tỷ đồng, tăng 1.492 tỷ đồng so với ngày 1/1.  9 tháng qua, công ty chi 314 tỷ đồng để trả lãi vay cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 32.402 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là 23.418 tỷ và 3.643 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối tháng 9 là 2.569 tỷ đồng.