[Video] Thụy Điển phát triển da nhân tạo làm pin năng lượng Mặt Trời

15:42 | 26/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dù ở điều kiện ánh sáng yếu, loại vật liệu có khả năng truyền tải điện, còn được gọi là loại da nhân tạo này vẫn có thể sản xuất ra năng lượng sạch để cung cấp cho các mục đích sử dụng khác nhau.