Vietcombank lãi gần 30.000 tỷ trước thuế, số dư nợ xấu tăng 84%

Diệp Bình 07:51 | 29/10/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt gần 30.000 tỷ, tăng 18,5%, thực hiện được gần 69% kế hoạch lợi nhuận tối thiểu của năm 2023. Tuy nhiên, số dư nợ xấu của ngân hàng tăng mạnh lên hơn 14.000 tỷ.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Ảnh: Vietcombank).

Quý III lãi tăng trưởng hai chữ số nhờ cắt một nửa chi phí dự phòng

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với thu nhập từ nhiều mảng chính sụt giảm.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong quý III giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do thu nhập từ lãi tăng 32,6% trong khi chi phí lãi tăng gần 75%. Lãi thuần từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối giảm lần lượt 19,2% và 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các mảng khác như mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư có ghi nhận sự cải thiện so với quý III/2022. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng 33,7% mang về hơn 520 tỷ đồng. Lãi từ góp vốn, mua cổ phần cũng tăng 15,2% đạt gần 147 tỷ đồng.

Mặc dù tổng thu nhập từ hoạt động giảm 5,6% tuy nhiên nhờ cắt giảm mạnh chi phí hoạt động (giảm gần 18%) đã khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vietcombank vẫn duy trì tăng trưởng gần 2% so với cùng kỳ.

Cũng nhờ cắt giảm gần một nửa chi phí dự phòng rủi ro (1.284 tỷ đồng) trong kỳ, Vietcombank vẫn đạt được mức tăng trưởng cao lợi nhuận trước thuế (gần 20%) với 9.051 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.274 tỷ đồng, tăng 20%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng 18,5%, thực hiện được gần 69% kế hoạch lợi nhuận tối thiểu của cả năm 2023 (42.973 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước)

 

 

 

Nợ nhóm 2 đến nhóm 4 tăng mạnh

Tính đến 30/9/2023, tổng tài sản của Vietcombank giảm 4,5% đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng khiêm tốn 3,9% trong khi số dư tiền gửi có mức tăng trưởng gấp đôi 8,5%.

 

Trong một báo cáo gần đây, các chuyên gia phân tích của Chứng khoán SSI đánh giá tăng trưởng tín dụng của Vietcombank chậm hơn so với các ngân hàng khác, chỉ ở khoảng 3,6% tính đến cuối tháng 9 với động lực tăng trưởng chính đến từ mảng khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, Vietcombank sẽ gặp phải một số thách thức như NIM thu hẹp do tiền gửi tăng 8,3% so với đầu năm, ngân hàng tiếp tục hỗ trợ khách hàng. 

 

 

 

 

Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu của ngân hàng tăng vọt 84% với 14.393 tỷ đồng đưa tỷ lệ nợ xấu từ 0,68% cuối năm trước lên 1,21%, con số này vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung các ngân hàng hiện nay.

Trong đó, nợ từ nhóm 2 đến nhóm 4 của ngân hàng lại tăng mạnh trong khi nợ nhóm 5 giảm 14%. Cụ thể, nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) tăng 87,5% trong khi nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) gấp 7,1 lần; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) gấp 7,3 lần con số cuối năm trước.

Tuy nợ xấu tăng nhưng trong ba quý đầu năm, Vietcombank cũng tăng mạnh bộ đệm dự phòng rủi ro thêm gần 57% với 38.872 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên 270%, đã giảm so với ngưỡng 385% vào cuối quý II nhưng vẫn ở mức cao so với bình quân ngành.

Nguồn: BCTC Vietcombank.