VietinBank thu 6.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu năm 2021

Trịnh Huyền Trang 15:35 | 26/11/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Số trái phiếu bán thành công chiếm 65,13% tổng số trái phiếu chào bán, nằm ở hai kỳ hạn 8 năm và 10 năm.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021.

Cụ thể, ngân hàng đã phân phối hơn 65,1 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng, tương đương tổng giá trị gần 6.513 tỷ đồng, chiếm 65,13% tổng số trái phiếu chào bán.

Trong đó bao gồm 3.021 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 8 năm (lãi suất bằng lãi tham chiếu + 0,9%/năm) và 3.492 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 10 năm (lãi suất bằng lãi tham chiếu + 1%/năm).

Về cơ cấu nhà đầu tư, đối với trái phiếu kỳ hạn 8 năm, có 3.964 nhà đầu tư cá nhân đã đăng ký mua 18,2 triệu trái phiếu và 107 nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua gần 80.000 trái phiếu.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm, có 4.521 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua hơn 22 triệu trái phiếu và 253 nhà đầu tư tổ chức gần 13 triệu trái phiếu.

VietinBank cho biết mục đích chào bán lần này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lê hoạt động của ngân hàng.

Sau đợt chào bán, tổng nợ của ngân hàng tăng nhẹ lên 1,35 triệu tỷ đồng, trong đó gồm:  844.000 tỷ nợ ngắn hạn, 516.000 tỷ nợ dài hạn và hơn 40.000 tỷ trái phiếu chưa đáo hạn.

Tổng vốn chủ sở hữu tăng lên 97.207 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 13,98.

Nguồn: VietinBank.