Viettel Post có tân Tổng Giám đốc

Viettel Post có tân Tổng Giám đốc

Trước khi nắm giữ cương vị mới ở Viettel Post, ông Hoàng Trung Thành là nguyên phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel.