VPBank chốt ngày chia thưởng cổ phiếu, tăng vốn lên 67.434 tỷ đồng

Đông Bắc 07:24 | 20/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
VPBank dự kiến phát hành thêm 2,2 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền sở hữu là 2:1, ngày chốt danh sách cuối cùng là 29/9.

 

HĐQT VPBank  (HOSE: VPB) thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày chốt danh sách cuối cùng là 29/9.

VPBank dự kiến phát hành thêm 2,2 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền sở hữu là 2:1, tức cổ đông sở hữu hai cổ phiếu phổ thông tại ngày chốt quyền sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ năm 2021 lần lượt là 21.002 tỷ đồng 1.374 tỷ đồng.

 VPBank chốt ngày chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 50%. Ảnh Nhật Di.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của VPBank thêm tối đa 22.377 tỷ đồng đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, vươn lên trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2022, cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ  thành hai đợt. Đầu tiên, ngân hàng sẽ chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%, từ các nguồn lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Thời gian thực hiện vào quý II hoặc quý III. Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ sẽ tăng từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng.

Đợt thứ hai, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Mức giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định theo thoả thuận, đàm phán giữa hai bên nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của VPBank. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Nếu hoàn thành đợt tăng vốn thứ hai, vốn điều lệ sẽ tăng lên 79.334 tỷ đồng, đứng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Mới đây, ngân hàng đã hoàn thành một phần kế hoạch khi phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu quỹ VPB cho người lao động theo chương trình ESOP. Tổng số tiền thu được sau khi phát hành ESOP là 300 tỷ đồng được sử dụng để bổ sung vốn lưu động.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, ngân hàng báo lãi 15.322 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ 2021, thực hiện 52% kế hoạch năm. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất mà ngân hàng này ghi nhận được từ năm 2015 đến nay. Tính đến 30/6, tổng tài sản đạt 608.275 tỷ đồng, tăng 11,1% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng và cho vay khách hàng đạt lần lượt 295.420 tỷ và 392.504 tỷ đồng, tăng 22,1% và 10,5% so với đầu năm.

Năm 2022, VPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 106,5% lên 29.662 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng mục tiêu 35% phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước từ 384.030 tỷ lên 518.400 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Ngân hàng cũng dự kiến tổng tài sản tăng 27,4%, lên 697.413 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 27,8%, lên 413.060 tỷ đồng.