10 sự kiện nổi bật Ngành nông nghiệp năm 2023

Trang Mai 09:25 | 31/12/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Bộ Công thương, năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường đã tác động trực tiếp đến các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam. Nhưng với vai trò “bệ đỡ nền kinh tế”, ngành nông nghiệp vẫn trở thành điểm sáng trong bức tranh xuất nhập khẩu.

Theo Bộ Công thương, năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường đã tác động trực tiếp đến các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam. Nhưng với vai trò “bệ đỡ nền kinh tế”, ngành nông nghiệp vẫn trở thành điểm sáng trong bức tranh xuất nhập khẩu. 

Bộ ước tính tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2023 đạt 683 tỷ USD, xuất khẩu 354,5 tỷ USD, nhập khẩu 328,5 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam sẽ xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với xấp xỉ 30 tỷ USD, tăng gần 3 lần năm 2022. 

Đáng chú ý, thặng dư thương mại toàn ngành nông nghiệp năm 2023 có thể đạt trên 11 tỷ USD, chiếm gần 43% xuất siêu cả nước. 

Không chỉ xuất khẩu, ngành nông nghiệp trong nước cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững những năm tới

Sau đây là 10 sự kiện nổi bật của ngành nông nghiệp trong năm 2023 dưới góc nhìn của PV DNVN.