BAF Việt Nam nhận chuyển nhượng 99,9% vốn từ một công ty chăn nuôi

Trang Mai 17:17 | 01/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mới đây, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã: BAF) đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 717.282 cổ phần, chiếm 99,9% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hợi.

BaF Việt Nam (BAF) sẽ nhận 99,9% vốn từ CTCP Sản xuất thương mại chăn nuôi Kim Hợi

Cụ thể, BAF Việt Nam sẽ nhận chuyển nhượng 717.282 cổ phần, chiếm 99,9% vốn điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất thương mại chăn nuôi Kim Hợi.

Theo đó, bà Bùi Hương Giang - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thương mại chăn nuôi Kim Hợi là người đại diện theo uỷ quyền để quản lý toàn bộ cổ phần của Công ty Kim Hợi. Đồng thời, bà sẽ quyết định toàn bộ vấn đề và chủ động thực hiện các công việc cần thiết để BAF sở hữu số cổ phần của Kim Hợi.

CTCP Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hợi được thành lập ngày 22/2/2016, địa chỉ tại G18B, Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi lợn.

Liên quan đến BaF Việt Nam, công ty này trước đó đã thông qua phương án phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và phát hành tại thị trường trong nước. Trong đó, thời gian dự kiến triển khai là trong quý IV/2022 đến quý I/2023. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm với lãi suất cố định là 5,25%/năm.

Nếu tổ chức mua trái phiếu không chuyển đổi, trái chủ sẽ nhận bổ sung thêm 5,25%/năm cho các kỳ tính lãi, nâng lãi suất thực đợt phát hành lên 10,5%/năm.

BAF Việt Nam: Doanh thu quý III giảm 50% nhưng lãi ròng tăng mạnh 159%

Về tình hình kinh doanh của BAF, theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần của công ty trong quý III ghi nhận 1.919,6 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, giá vốn cũng giảm mạnh 54% xuống 1.704 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp vẫn tăng 199% lên 216 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 11,25%, tăng mạnh so với 1,9% cùng kỳ năm trước. 

Sau khi trừ mọi chi phí, BAF báo lãi ròng sau thuế 158 tỷ đồng, tăng 259% so với cùng kỳ. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của BAF ở mức 4.890 tỷ đồng, giảm 46%. Trong đó, cơ cấu doanh thu của công ty đang có tín hiệu dịch chuyển, từ bán nông sản sang hoạt động chăn nuôi. Cụ thể, doanh thu hoạt động chăn nuôi tăng hơn 94%, đạt 955 tỷ đồng nhưng doanh thu bán nông sản lại giảm mạnh 54% so đầu năm, xuống còn 3.933 tỷ đồng.

 

Lợi nhuận sau thuế là 286 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước.

 

Giải trình về kết quả kinh doanh, BAF cho biết 9 tháng qua, sản lượng và doanh thu tăng do cơ cấu đàn dần đi vào ổn định, các trại mới đã đi vào vận hành. Cùng với đó, giá heo hơi trung bình quý III tăng 21% so với năm trước, tác động làm chỉ số kinh doanh tăng.

Năm 2022, công ty đưa ra kế hoạch với mục tiêu doanh thu thuần 5.950 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 402 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng đầu năm, BAF đã thực hiện được 82% kế hoạch doanh thu và 71,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

Về tình hình tài chính, tính đến 30/9, BAF ghi nhận tổng tài sản 5.119 tỷ đồng, giảm 6% từ đầu năm. Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi các kỳ hạn của doanh nghiệp đạt 430 tỷ đồng; bao gồm: 323 tỷ đồng tiền mặt, 6,5 tỷ đồng tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng tại các NHTM) và 100 tỷ đồng đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn gốc từ trên 3 tháng đến 12 tháng). Hàng tồn kho ghi nhận 1.505 tỷ đồng, tăng 38% từ đầu năm. 

Bên kia bảng cân đối tài chính, BAF ghi nhận nghĩa vụ nợ 3.378 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính cả ngắn hạn và dài hạn ghi nhận 904 tỷ đồng, chiếm gần 27% tổng nợ. Vốn chủ sở hữu ghi nhận 1.741 tỷ đồng. 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/11, cổ phiếu BAF giảm 450 đồng về 17.550 đồng/cổ phiếu.