Ban Cán sự Đảng Chính phủ xây dựng phương án nhân sự lãnh đạo Chính phủ

- 21:40 02/03/2021
Chia sẻ

Bộ Chính trị giao cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ xây dựng phương án giới thiệu nhân sự đủ điều kiện tiêu chuẩn để đảm nhận chức danh lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối nay (2/3), liên quan kỳ họp tới của Quốc hội kiện toàn các chức danh lãnh đạo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, Đại hội XIII của Đảng đã thành công rực rỡ. Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã từng bước kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Đảng.

“Nếu không có gì thay đổi, từ ngày 24/3 đến 7/4 kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV sẽ khai mạc. Trong chương trình nghị sự, ngoài các chương trình khác thì có vấn đề kiện toàn các chức danh nhà nước”, ông Dũng nói.
 
Chuẩn bị phương án nhân sự lãnh đạo Chính phủ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng
 
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước sau Đại hội XIII từng bước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
 
“Trong thời điểm này Bộ Chính trị có giao cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ xây dựng phương án giới thiệu nhân sự đủ điều kiện tiêu chuẩn để đảm nhận chức danh lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, ủy viên Trung ương không tái cử khóa mới hoặc có tái cử nhưng thay đổi vị trí công tác”, ông Dũng thông tin.
 
Theo Chủ nhiệm VPCP, trong dịp này, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội có việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, các cơ quan thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
 
“Như vậy chỉ bàn tính tới những chỗ nào khuyết, chỗ nào thay đổi, đây là trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng Chính phủ giới thiệu, còn quyết định là thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị”, ông Dũng nhấn mạnh.
 
Theo Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, việc kiện toàn nhân sự Chính phủ là do cấp có thẩm quyền quyết định. Từ chức danh Bộ trưởng trở lên là do Bộ Chính trị quyết định. Về quy trình, thủ tục theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
 
Tại phiên họp UB Thường vụ Quốc hội vừa qua, Chủ tịch Quốc hội cũng đã thông tin trong chương trình kỳ họp Quốc hội tới đây có nội dung về nhân sự.
 
 
Theo Vietnamnet