Ban hành Văn bản hợp nhất về kinh doanh xuất khẩu gạo

10:46 11/03/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Văn bản hợp nhất quy định rõ các vấn đề liên quan đến giao dịch xuất khẩu gạo vào thị trường có hợp đồng tập trung và việc ký kết, thực hiện hợp đồng tập trung; chế độ báo cáo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

Ban hành Văn bản hợp nhất về kinh doanh xuất khẩu gạo - ảnh 1
Nguồn: Bộ Công Thương. 
Để triển khai thực hiện việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCT ngày 05 tháng 03 năm 2020, theo đó Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2020.

Theo đó, Văn bản hợp nhất quy định rõ các vấn đề liên quan đến giao dịch xuất khẩu gạo vào thị trường có hợp đồng tập trung và việc ký kết, thực hiện hợp đồng tập trung; chế độ báo cáo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

Văn bản quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến chỉ định thương nhân đầu mối giao dịch, cơ chế đầu mối luân phiên, trách nhiệm của các thương nhân đầu mối trong cơ chế đầu mối luân phiên, quy trình phân bổ chỉ tiêu ủy thác xuất khẩu, trả lại chỉ tiêu ủy thác xuất khẩu,

Trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Công Thương (thông qua Cục Xuất nhập khẩu, theo địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongxkgao@moit.gov.vn) để thống nhất phương án xử lý phù hợp.