Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 23% trong năm 2022

Trịnh Huyền Trang 16:31 | 25/03/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty bảo hiểm BIC đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 giảm 23,3% xuống còn 385 tỷ đồng, dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 12%.

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) vừa có tài liệu họp đại hội đồng cổ đông 2022.

Cụ thể, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 giảm 23,3% xuống còn 385 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm (theo báo cáo riêng lẻ công ty Mẹ) dự kiến đạt 3.310 tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2021.

Phía công ty cho biết mục tiêu lợi nhuận giảm so với năm 2021 do nguyên nhân lợi nhuận hoạt động đầu tư tăng trưởng thấp trong bối cảnh lãi suất tiền gửi vẫn ở mức thấp và lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm dự kiến giảm do BIC tiếp tục thực hiện đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán lẻ trong năm 2021.

Bên cạnh đó, tỷ lệ bồi thường dự kiến tăng do hoạt động kinh doanh bảo hiểm không còn được hưởng các điều kiện thuận lợi như trong năm 2021.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022. (Nguồn: BIC).

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2022, BIC dự kiến mức chi trả cổ tức là 12%. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi chi trả cổ tức đượ dùng dự phòng nguồn bù đắp các tổn thất tài chính do lỹ do bất khả kháng (nếu có).

Năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Tổng công ty đạt 2.885 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2020, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc tăng 13,4%.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 đạt 502,2 tỷ đồng, tăng 34% so năm trước và vượt 71% kế hoạch được giao là 293 tỷ đồng.

Về hiệu quả kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2021 tăng 25% so với năm 2020 chủ yếu do tỷ lệ bồi thường giảm mạnh nhờ hai yếu tố.

Theo đó, doanh thu từ kênh Bancas tăng trưởng tốt, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu chung. Đây là kênh có tỷ lệ bồi thường thấp, đóng góp vào việc giảm tỷ lệ bồi thường chung của Tổng Công ty.

Đồng thời tỷ lệ bồi thường xe cơ giới và con người duy trì ở mức thấp do ảnh hưởng từ thời gian giãn cách xã hội trên diện rộng khi áp dụng chỉ thị 15 và chỉ thị 16.

Về hoạt động đầu tư tài chính trong năm 2021, trong bối cảnh lãi suất giảm, ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận từ hoạt động tiền gửi. Song, lợi nhuận đầu tư tài chính BIC vẫn tăng 15% chủ yếu nhờ tăng trưởng của lợi nhuận từ hoạt động đầu tư cổ phiếu.