Bia Sài Gòn (Sabeco): Lợi nhuận quý IV/2022 giảm sâu do chi phí bán hàng tăng cao

Trang Nguyễn 10:00 | 02/02/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo báo cáo tài chính quý IV/2022 mới được Sabeco công bố, dù doanh thu thuần trong kỳ tăng 11% nhưng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 23% so với cùng kỳ. Lý do chính là chi phí bán hàng tăng cao dịp cuối năm.

Ngày 31/1,Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã: SAB) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022. Theo đó, trong quý IV/2022, doanh thu thuần của Sabeco đạt 10.029 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, giá vốn ghi nhận 7.216 tỷ đồng, chiếm 72% doanh thu thuần và tăng gần 11% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính đạt hơn 31 tỷ đồng, tăng 210% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 17% lên mức 200 tỷ đồng. Chi phí bán hàng của Sabeco tăng mạnh hơn 70% lên 1.612 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí quảng cáo tiếp thị khuyến mãi cho quý bán hàng trước Tết.

Lợi nhuận gộp đạt 2.813 tỷ. Biên lợi nhuận gộp đạt 28% quý này, tăng nhẹ so với mức 27,7% của quý IV/2021 nhưng là mức thấp nhất trong năm 2022. 

Sau khi trừ mọi chi phí, Sabeco lãi sau thuế 1.076 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ và thấp nhất trong 5 quý trở lại đây. Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, dù doanh thu cao hơn nhưng do đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, quảng cáo đã khiến lợi nhuận sau thuế sụt giảm so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Sabeco đạt 34.979 tỷ, tăng 32,6% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận xấp xỉ 5.500 tỷ đồng, tăng gần 40%. Như vậy, Sabeco đã hoàn thành mục tiêu doanh thu và vượt 20% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của năm 2022.

 

Về tình hình tài chính, tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của Sabeco là 34.465 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2021. Trong đó, tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng là 23.482 tỷ, chiếm 68% tổng tài sản. Năm 2022, khoản tiền này đem về cho Sabeco gần 1.024 tỷ đồng lãi tiền gửi. Ngoài ra, Sabeco còn đầu tư 2.622 tỷ đồng vào các công ty liên doanh, liên kết và các đơn vị khác, đa số là các công ty bia.

Hàng tồn kho của Sabeco cuối quý IV/2022 ở mức 2.193 tỷ, tăng 31%. Còn các khoản phải thu ngắn hạn là 897 tỷ, tăng 92% so với đầu năm, trong đó phải trích lập 295 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi.

Cuối tháng 12/2022, chiếm phần lớn 9.874 tỷ đồng nợ phải trả của Sabeco là 2.293 tỷ cổ tức phải trả và 2.766 tỷ đồng nợ phải trả người bán ngắn hạn. Doanh nghiệp đi vay tổng cộng 1.032 tỷ đồng, tăng 56% so với đầu năm 2022 và phải trả chi phí lãi vay chỉ 45 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ của Sabeco ở mức 24.590 tỷ, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn cổ phần là 6.412 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên tới 15.564 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch ngày 1/2, thị giá của Sabeco giảm 2.000 đồng so với phiên trước đó, xuống còn 187.000 đồng/cổ phiếu.