Bộ Công Thương đề xuất 5 bậc giá điện, mức cao nhất hơn 3.600 đồng/kWh

Hoàng Anh 07:00 | 23/11/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện mới gồm 5 bậc, bậc thấp nhất từ 0-100 kWh, cao nhất từ 701 kWh trở lên.

Bộ Công Thương vừa có văn bản số 7970/BCT-ĐTĐL gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới.

Theo văn bản trên, Bộ Công Thương đề xuất rút cơ cấu biểu giá điện bán lẻ từ 6 bậc xuống còn 5 bậc. Giá điện 5 bậc được tính bằng 90-180% giá bán lẻ điện bình quân 2.006 đồng/kWh, mức điều chỉnh từ ngày 9/11. Cụ thể như sau:

Bậc

Biểu giá hiện hành 

Phương án 5 bậc

 

Mức sử dụng

Giá (đồng/kWh) 

Mức sử dụng

Giá (đồng/kWh)

1

0-50 kWh

1.806

0-100 kWh

1.806

2

51-100 kWh

1.866

101-200 kWh

2.167

3

101-200 kWh

2.167

201-400 kWh

2.729

4

201-300 kWh

2.729

401-700 kWh

3.250

5

301-400 kWh

3.050

701 kWh trở lên

3.612

6

401 kWh trở lên

3.151

 

Trên cơ sở thiết kế các bậc, giá điện cho từng bậc được thiết kế lại theo nguyên tắc nêu trên, cũng như hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện.

Bộ Công Thương dự kiến giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc 1, từ 0-100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp, chiếm 33,5% số hộ.

Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 401-700 kWh và trên 700 kWh.

Ngoài ra, phương án này cũng giữ nguyên giá điện hiện hành cho các bậc từ 101-200 kWh và 201-300 kWh. Giá điện cho các bậc từ 401-700 kWh và từ 701 kWh trở lên được thiết kế nhằm bù trừ doanh thu cho các bậc thấp.

Bộ Công Thương cho rằng mức tăng giá giữa các bậc là hợp lý, chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối cùng là 2 lần, phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Đơn cử như mức chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối cùng ở Nam California, Mỹ là 2,2 lần, Hàn Quốc là 3 lần, Lào là 2,88 lần; Thái Lan là 1,65 lần.

Các hộ có mức sử dụng điện từ 710 kWh trở xuống, chiếm khoảng 98% số hộ, sẽ có tiền điện phải trả giảm đi.

Trong khi đó, nhược điểm của phương án này là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh/tháng trở lên, chiếm khoảng 2% số hộ, phải trả tăng thêm.