Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hỗ trợ cụm công nghiệp

16:33 26/08/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Mô hình cụm công nghiệp dự kiến sẽ nhận được những hỗ trợ cụ thể thông qua dự thảo Thông tư mà Bộ Công Thương ban hành tới đây.

Mới đây, Bộ Công Thương đã công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định 66/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 68/2017/NFF-CP.
 
Cụm công nghiệp được định nghĩa là nơi sản xuất, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được đầu tư xây dựng nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư sản xuất kinh doanh.

Nội dung ưu đãi

Dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương tập trung các ưu đãi, hỗ trợ nhằm phát triển các cụm công nghiệp trên cả nước. Trong đó, miễn tiền thuê đất là giải pháp chủ yếu được đưa ra nhằm tháo gỡ các khó khăn của các doanh nghiệp.
 
Cụ thể, thời gian miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề quy định tại các Điều 27, 28 và Khoản 1 Điều 32 Nghị định 68/2017/NĐ-CP được tính từ lúc kết thúc thời gian miễn tiền thuê đất thời gian xây dựng cơ bản của dự án đã được pháp luật quy định.
cum cong nghiep
Một cụm công nghiệp ở Bắc Ninh 
 
Các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề còn được miễn tiền thuê đất với diện tích đất xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp đã được pháp luật quy định.
 
Nếu tồn tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới việc miễn tiền thuê đất với các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề thì mức ưu đãi sẽ được thiết lập mức cao nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

Đối tượng nhận ưu đãi

Đối tượng nhận ưu đãi bao gồm các dự án đầu tư mới hoặc mở rộng, trực tiếp thuê đất của nhà nước theo quy định của pháp luật.
cum cong nghiep
Lao động trong một khu cụm công nghiệp 
 
Quy trình thực hiện hồ sơ miễn tiền thuê được quy định ở Khoản 7 Điều 3 Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt trước.
 
 Anh Quân t/h