Bộ Giao thông Vận tải thúc tiến độ giải ngân dự án giao thông ngay từ đầu năm

Quang Toàn 07:00 | 07/02/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Theo đó, mục tiêu giải ngân các dự án của Bộ Giao thông Vận tải là hết tháng 12 đạt tối thiểu 90% kế hoạch và đến 31/1/2023 phấn đấu giải ngân 100%.

Từ mục tiêu trên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các cơ quan tham mưu liên quan của bộ quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy mạnh giải ngân các dự án; đồng thời chú trọng kiểm soát chất lượng các dự án, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022.

Để đạt được các mục tiêu này, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phân công trách nhiệm cụ thể từng lãnh đạo đơn vị theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý, xác định "đường găng" giải ngân đối với từng dự án, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải chậm nhất 30 ngày sau khi nhận được quyết định giao kế hoạch làm cơ sở cơ sở điều hành và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị.

"Khẩn trương hoàn thiện thủ tục phân khai chi tiết dự toán chi, chậm nhất 15 ngày sau khi nhận được quyết định giao kế hoạch; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu; kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi vốn ODA và vay ưu đãi đã thực hiện với Kho bạc Nhà nước; xử lý nghiêm cán bộ, phòng, ban không tuân thủ quy trình giải ngân, gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán", Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo.

Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư các dự án khởi công mới; tiến độ đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn; thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán; thủ tục quyết toán các dự án. Các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu; chủ động, quyết liệt chỉ đạo, cử cán bộ có đủ thẩm quyền thường xuyên có mặt tại hiện trường phối hợp, làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng.

Thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện - giải ngân của từng dự án, gói thầu để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất biện pháp xử lý; báo cáo giải ngân đúng thời hạn, số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực.

Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải lưu ý, các đơn vị cần quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch; đảm bảo chất lượng công trình, coi việc đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án.

"Kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022 của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, trừ lý do bất khả kháng. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lấy tiêu chí kế hoạch giải ngân của đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ có liên quan", Bộ Giao thông Vận tải khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư theo dõi chặt chẽ kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư của từng chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Bên cạnh đó, duy trì hoạt động của tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công. Đồng thời, đề xuất các giải pháp xử lý điều hành kế hoạch, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không hiệu quả, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

Đối với Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đơn vị này tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện đầu tư các dự án, đặc biệt với các dự án lớn, quan trọng như dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và các dự án có tiến độ thực hiện, giải ngân chậm…