Bộ Xây dựng phản hồi kiến nghị miễn tiền đất của chủ đầu tư dự án cải tạo chung cư cũ trên 'đất vàng' Thủ đô

Đông Bắc 14:44 | 23/11/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mới đây, chủ đầu tư dự án cải tạo chung cư cũ 97-99 Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) kiến nghị với Bộ Xây dựng được miễn tiền sử dụng đất, thuê đất tại dự án và về việc hoàn trả phần diện tích văn phòng làm việc thuộc sở hữu nhà nước.

Bộ Xây dựng cho biết đã nhận được văn bản của Công ty Cổ phần  Bất động sản dầu khí (Công ty Dầu khí) đề nghị giải đáp về nội dung cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại dự án 97-99 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội (Dự án 97-99 Láng Hạ).

Theo Công ty dầu khí, Dự án 97 - 99 Láng Hạ là dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được UBND TP Hà Nội giao cho chủ đầu tư là Công ty dầu khí thực hiện thông qua chấp thuận đầu tư dự án tại Quyết định số 2590 ngày 29/5/2009.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 4.233 m2, hiện trạng chung cư cũ gồm 825m2 đất xây dựng 2 nhà tập thể 5 tầng (64 căn hộ) và 3.408 m2 đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

  Dự án 97 - 99 Láng Hạ được cải tạo lại thành chung cư cao 27 tầng. Ảnh KTĐT.

Sau khi UBND TP Hà Nội chấp thuận đầu tư dự án tại Quyết định số 2590 thì sẽ hình thành một tòa chung cư cao 27 tầng có chức năng căn hộ, văn phòng và dịch vụ với diện tích xây dựng khoảng 1.480 m2 (mật độ xây dựng 35,9%).

Hiện nay, dự án nêu trên đã hoàn thành và bàn giao nhà ở cho các hộ dân tái định cư. Tuy nhiên, theo phản ánh của Công ty Dầu Khí thì tại dự án này, Công ty không được hưởng các cơ chế chính sách ưu đãi trong việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện dự án.

Do đó, Công ty Dầu khí đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc miễn tiền sử dụng đất, thuê đất tại dự án và về việc hoàn trả phần diện tích văn phòng làm việc thuộc sở hữu nhà nước.

Trả lời vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, tại thời điểm năm 2009, việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện theo Nghị quyết số 34 ngày 03/7/2007 của Chính phủ, trong đó đã có quy định các cơ chế ưu đãi về đất đai, tài chính và các cơ chế ưu đãi khác đối với chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Tại điểm b khoản 3 mục II của Nghị quyết số 34 đã quy định về cơ chế ưu đãi khi thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Cũng theo Bộ Xây dựng, tại Điều 27 và Điều 28 của Nghị định số 69 ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã quy định xử lý chuyển tiếp trong việc thực hiện chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và trách nhiệm của UBND cấp tỉnh.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty Dầu Khí đối chiếu với các quy định nêu trên và liên hệ với UBND TP Hà Nội để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.