Bức tranh tổng thể về kinh tế Việt Nam quý I/2022

Vi Văn Di 15:03 | 29/03/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Kinh tế Việt Nam trong quý I/2022 có nhiều điểm sáng, hầu hết ngành, lĩnh vực có xu hướng phục hồi và tăng trở lại.
Sản xuất nông nghiệp quý I-2022
Sản xuất công nghiệp quý I-2022
Hoạt động dịch vụ quý I-2022
Hoạt động đầu tư quý I-2022
Một số vấn đề xã hội quý I-2022