Doanh nghiệp cần làm gì để được giảm thuế VAT xuống 8%?

Vi Văn Di 10:06 | 29/03/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Liên quan đến chính sách giảm thuế VAT (thuế GTGT), Bộ Tài chính đã có Công văn 2688 hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn và các nhóm hàng hóa dịch vụ không được giảm thuế.

Trước đó, ngày 28/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15 quy định việc giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ như viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán,…

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%. Còn nếu tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn.

Nay, để đảm bảo thực hiện thống nhất nội dung Nghị định 15, Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn GTGT như sau:

Trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước ngày 01/02/2022 với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì đối với phần tiền đã lập hóa đơn trước ngày 01/02/2022 không thuộc trường hợp được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT; đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hóa đơn từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì được giảm thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 01/2022 nhưng đến tháng 02/2022, cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn đối với doanh thu bán phát sinh trong tháng 01/2022 thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm và không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 với thuế suất thuế GTGT 10%, sau ngày 01/02/2022 phát sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh về tiền hàng, thuế GTGT hoặc trả lại hàng thì hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế GTGT là 10%.

Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT đối với các hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế, các Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế đối chiếu hàng hóa, dịch vụ mà mình sản xuất, kinh doanh với danh mục loại trừ được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022.

 

Ngày 9/2, Tổng cục Thuế có Công điện số 02 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Công điện của Tổng cục Thuế nêu rõ, qua kiểm tra, nắm bắt thông tin, vẫn còn một số trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa xuất hóa đơn GTGT áp dụng mức thuế suất 8% (đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%) theo quy định.

Tổng cục Thuế yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo các phòng, các Chi cục Thuế cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; bám sát địa bàn, người nộp thuế để hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế GTGT trên địa bàn để thực hiện đúng quy định. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.