Cách tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

23:33 | 30/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong một số trường hợp, khi Nhà nước thu hồi đất của người dân để làm đường hoặc có mục đích khác thì người dân có thể nhận được tiền bồi thường.
Về vấn đề bồi thường, trong một số trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất để làm đường thì người dân có thể nhận được tiền bồi thường. Luật sư Phạm Thanh Hữu (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết, theo khoản 2 điều 74, khoản 3 và khoản 4 điều 114 Luật Đất đai 2013, khi Nhà nước thu hồi đất để làm đường thì tiền bồi thường sẽ được xác định bằng giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định ở thời điểm quyết định thu hồi đất (không áp dụng bảng giá đất). Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh sẽ có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh tổ chức xác định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý có thể thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất nhằm tư vấn xác định giá đất cụ thể.
 
Cách tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Để có thể xác định giá đất, cơ quan quản lý cần dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin giá đất trong cơ sở dữ liệu và áp dụng phương pháp tính giá phù hợp.
 
Căn cứ theo kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh sẽ trình Hội đồng thẩm định giá đất để xem xét trước khi trình UBND cùng cấp quyết định. Hội đồng thẩm định giá đất sẽ bao gồm Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện cơ quan, tổ chức liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.
 
Theo đó, giá đất cụ thể có thể được sử dụng làm căn cứ để:
 
Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở với diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân.
 
Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổ chức phải nộp tiền khoản này.
 
Tính tiền thuê đất trong trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
 
Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nếu doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng, cho thuế đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê, tính tiền thuê đất với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm
 
Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
 
Cách tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
 
Ngoài ra, ngay cả trong trường hợp không có sổ đỏ, người dân vẫn có thể nhận bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất là đất có mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013. Tuy nhiên, loại trừ các trường hợp thuộc khoản 2 Điều 77 của Luật Đất đai, người Việt định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có sổ đỏ hoặc đủ điều kiện được cấp sổ đỏ, sổ hồng và các tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật mà chưa được cấp.
 
 
*Thông tin trên chỉ mang tỉnh tham khảo.
 
 
Linh Chi (t/h)