Cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư chi tiết từng tháng

16:57 02/03/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Đây là kiến nghị của Bộ Tài chính lên Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện và giải ngân hiệu quả kế hoạch sử dụng vốn đầu tư công năm 2020,

Thực hiện quy định của Luật Đầu tư công, Bộ Tài chính vừa có Báo cáo số 2085/BTC-ĐT ngày 27/2/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN ước thực hiện tháng 02 năm 2020.

Theo số liệu báo cáo, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 29/2/2020 là 34.749,939 tỷ đồng, đạt 7,38% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ đạt 3,89% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 4,52% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư chi tiết từng tháng - ảnh 1
Giải ngân 2 tháng đầu năm 2020 có cao hơn cùng kỳ năm 2019, song vẫn còn thấp. Nguồn: Bộ Tài chính. 
Mặc dù tỉ lệ giải ngân 2 tháng đầu năm 2020 có cao hơn cùng kỳ năm 2019, song vẫn còn thấp do trong 2 tháng đầu năm hầu hết các bộ, ngành địa phương đang tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 còn lại và triển khai công tác phân bổ kế hoạch, nhập dự toán chi cho các dự án được bố trí kế hoạch và do ảnh hưởng của dịch bệnh tác động. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tổng hợp số vốn chưa đủ điều kiện giao kế hoạch năm 2020 của các Bộ, ngành, địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, ngành và địa phương làm căn cứ giao kế hoạch vốn năm 2020.

Đối với các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Bộ Tài chính kiến nghị khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với dự án dự kiến sử dụng từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện việc nhập dự toán được phân bổ trên hệ thống Tabmis, khẩn trương làm thủ tục mở mã số Tabmis cho các dự án khởi công mới theo đúng quy định.

Tập trung chỉ đạo điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 chi tiết từng tháng cho các dự án làm cơ sở để điều hành; Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, chủ động rà soát tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý.

Đẩy nhanh, tích cực thực hiện, tháo gỡ các khó khăn trong việc lập hồ sơ, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công; công tác mời thầu, đấu thầu dự án; công tác giải phóng mặt bằng. Kiên quyết điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn các dự án không triển khai được hoặc chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân cao. Khẩn trương làm việc với Kho bạc nhà nước về thủ tục kéo dài các dự án chưa giải ngân hết kế hoạch năm 2019, dự kiến kéo dài sang năm 2020; Thu hồi vốn ứng trước kế hoạch ngay khi được giao kế hoạch vốn năm; Có biện pháp xử lý số dư tạm ứng hợp động quá hạn chưa thu hồi ...

Riêng đối với dự án ODA và vay ưu đãi, Bộ Tài chính đề nghị cơ quan chủ quản chủ động cùng các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về đấu thầu mua sắm, thuế, giải phóng mặt bằng; đôn đốc các chủ dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để ký kết hợp đồng cho vay lại; khi có khối lượng hoàn thành cần làm ngay thủ tục kiểm soát chi, gửi đơn rút vốn để Bộ Tài chính kịp thời gửi nhà tài trợ; theo dõi sát tiến độ từng dự án để kịp thời có đề xuất điều chuyển, điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp.

Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp, báo cáo giải ngân định kỳ hàng tháng tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công khác thuộc lĩnh vực quản lý gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định.