CenLand của Shark Hưng lãi 301 tỷ đồng trong năm 2020 từ doanh thu môi giới và đầu tư bất động sản

09:19 | 20/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, HoSE: CRE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020, với doanh thu thuần đạt 805 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.
Hai lĩnh vực đem lại nguồn thu mạnh nhất cho Cenland vẫn là môi giới và đầu tư bất động sản.
 
Do giá vốn có mức tăng nhanh hơn doanh thu, cho nên lợi nhuận gộp của CenLand trong quý cuối năm vừa qua sụt giảm 12%, chỉ còn 204 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận ở mức 19,2 tỷ đồng và 64,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 55% và tăng 21% so với cùng kỳ.
 
Chốt quý, công ty báo lãi sau thuế gần 100 tỷ đồng, giảm 10%; lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) giảm từ 1.391 đồng xuống còn 1.329 đồng.
 
CenLand của Shark Hưng lãi 301 tỷ đồng trong năm 2020
CenLand của Shark Hưng báo lãi 301 tỷ đồng trong năm 2020 từ doanh thu môi giới và đầu tư bất động sản
 
Lũy kế năm 2020, CenLand ghi nhận doanh thu thuần giảm 9% so với năm trước, về mức 2.113 tỷ đồng. Do giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp neo cao, lợi nhuận sau thuế bị bào mòn còn 301 tỷ đồng, giảm hơn 23%.
 
Đáng chú ý, tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của công ty đạt trên 3.892 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2019 là 2.681 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 45%. Ngoài việc tích trữ thêm tiền nhàn rỗi lên 255 tỷ đồng (tăng 52%), CenLand cũng lần đầu tiên rót gần 155 tỷ đồng vào khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.
 
Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 16% lên mức 1.669 tỷ đồng, trong đó "con nợ" lớn nhất của CRE là Bất động sản Galaxy Land với 179 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cuối năm 2019; kế tiếp là Phát triển nhà Bình Minh với 105 tỷ đồng phát sinh trong năm vừa qua. Đáng chú ý, Galaxy Land cũng tiếp tục góp mặt trong khoản "phải thu ngắn hạn khác" của CRE, với con số 295 tỷ đồng.
 
Đóng góp chính trong sự tăng trưởng của nhóm tài sản dài hạn, là "khoản phải thu dài hạn" đạt hơn 1.477 tỷ đồng, tăng hơn hai lần. Theo thuyết minh, khoản mục này chủ yếu là tiền đảm bảo làm tổng đại lí phân phối các dự án, chiếm phần nhiều tới từ Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ (758 tỷ đồng), Thương mại xây dựng (364 tỷ đồng) và Bất động sản Galaxy Land (184,5 tỷ đồng).
 
Nhìn chung, đối tác Bất động sản Galaxy Land là nguồn lực chính giúp gia tăng quy mô tài sản của CenLand trong năm vừa qua. Tạm tính các "khoản phải thu" ngắn và dài hạn của công ty này là xấp xỉ 660 tỷ đồng.

Mặt khác, bảng cân đối kế toán cho thấy công ty đang đẩy mạnh chiếm dụng vốn bên ngoài, nợ phải trả theo đó tăng nhanh, gấp hơn hai lần trong năm 2020. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng từ 82,7 tỷ đồng lên hơn 820 tỷ đồng.
 
Tài sản đảm bảo là các bất động sản tại dự án The K Park, tòa nhà Sky Tower, tòa NCG Residential... và 450 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho VnDirect. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên mức 2.044 tỷ đồng nhờ khoản lợi nhuận cả năm.
 
Một điểm đáng lưu tâm, đó là dòng tiền thuần kinh doanh năm 2020 của CenLand đảo chiều âm 188 tỷ đồng (năm 2019 dương 155 tỷ đồng), cho thấy bối cảnh gặp khó về "dòng máu" duy trì hoạt động và giải thích phần nào việc gia tăng chiếm dụng vốn bên ngoài của công ty.
 
Trên thị trường, kết phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu CRE đứng ở mức 25.800 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần nhất đạt 1,7 triệu đơn vị.
 
Theo VietnamFinance