CEO Sanouva Hotel Group: Câu chuyện kế thừa và phát triển cơ nghiệp của gia đình

19:35 11/11/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Cho dù ngồi vào ghế Giám đốc điều hành Sanouva Hotel Group trong tình huống bất khả kháng, nhưng nữ CEO Thân Thục Quyên đã chứng tỏ ngoại đạo không hẳn là bất lợi.