Airbnb -

Airbnb -"vua" khách sạn đã sinh tồn qua đại dịch thế nào?

Chỉ vài tháng sau khi đại dịch Covid-19 hoành hành, lượng đặt phòng của tập đoàn Airbnb giảm hơn 70% và giảm nửa định giá của công ty. Nhưng cuối cùng thì Airbnb đã phục hồi đáng kể và đang tiến tới IPO với mức định giá dự kiến là 30 tỷ đô la.