Chính phủ đồng ý đưa Luật Đất đai có hiệu lực sớm

Đông Bắc 07:38 | 19/05/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chính phủ đồng ý đưa Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ ngày 1/7/2024 thay vì đầu năm 2025.

 

Chính phủ vừa ban hành 2 Nghị quyết thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai 2024 , Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản theo hướng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Chính phủ giao Bộ trưởng Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024.

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vào tháng 5 theo quy trình xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Chính phủ đồng ý đưa Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ ngày 1/7/2024. Ảnh BXD. 

Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2023, Luật Đất đai 2024 được thông qua vào tháng 1/2024 và đều có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Chính phủ đề xuất 3 luật này có hiệu lực ngay từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở năm 2023 có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng để góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển nhà ở.

Trong khi đó, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 sẽ tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương và thiết lập công cụ kiểm soát quản lý thị trường bất động sản.

Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực sớm sẽ góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển lành mạnh và bền vững thị trường bất động sản.

Còn với Luật Đất đai 2024 sớm có hiệu lực sẽ giúp khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất. Bên cạnh đó, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai.

Đồng thời, qua đó tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, ổn định về xã hội, lợi ích thiết thực cho người dân.

 

 

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLAW: Luật Đất đai, kết hợp cùng Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản liên quan chặt chẽ đến thị trường bất động sản. Việc có hiệu lực sớm đồng thời bộ ba luật sẽ giúp cho thị trường phát triển an toàn, lành mạnh. Đặc biệt, sẽ là công cụ pháp lý ngăn chặn thổi giá bất hợp lý như thời gian qua.

Luật Đất đai 2024 được xem là luật tương đối toàn diện với những quy định cụ thể trong việc gia tăng tính minh bạch cũng như tháo gỡ nút thắt của thị trường còn tồn đọng hiện nay. Do đó, việc các điều khoản của Luật Đất đai 2024 được thi hành sớm hơn dự kiến có thể xem là một điều hoàn toàn có lợi cho thị trường cũng như doanh nghiệp, đồng thời giúp đồng bộ với các luật có liên quan khác cũng cùng có hiệu lực từ 1/7/2024.