Cổ phiếu trong đà rớt sâu, Đất Xanh Services (DXS) có thêm một cổ đông lớn

Diên Vỹ 16:17 | 13/06/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã: DXS) vừa có thêm một cổ đông lớn là bà Đỗ Thị Hiền sau khi bà này đăng ký mua thêm 330.000 cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,0883%.

DXS có thêm cổ đông lớn

Theo thông tin đăng tải trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, bà Đỗ Thị Hiền vừa trở thành cổ đông lớn của Đất Xanh Services (DXS) từ ngày 12/5 sau khi đăng ký mua thêm 330.000 đơn vị cổ phiếu DXS, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,0921% vốn. Qua đó, bà Hiền nâng số lượng cổ phiếu DXS nắm giữ lên 18.226.472 đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,0883%.

Tạm tính theo thị giá cổ phiếu DXS ngày 12/5 (ngày bà Hiền hoàn tất thực hiện giao dịch và trở thành cổ đông lớn theo văn bản thông báo) là 22.900 đồng/ cp, ước tính bà Hiền đã chi ra khoảng 7,56 tỷ đồng cho giao dịch nói trên.

Trước đó, vào ngày 27/5, DXS đã chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, công ty dự kiến phát hành 23.641.260 cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 1.000:66, tương ứng người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 66 cổ phiếu mới. Đồng thời, DXS dự kiến phát hành 30.088.901 cổ phiếu thưởng để tăng vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 1.000:84, tương ứng người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 84 cổ phiếu mới. 

Nguồn vốn phát hành được lấy từ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của DXS. 

DXS: giá cổ phiếu loanh quanh vùng đáy, dòng tiền kinh doanh âm

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2022, báo cáo tài chính hợp nhất của DXS cho thấy doanh thu thuần đạt 863,48 tỷ đồng, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 123,76 tỷ đồng, giảm 38,7%. 

Năm 2022, DXS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.400 tỷ đồng, tăng 92% so với mức thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 132%. Như vậy, với kết quả đạt được trong quý I/2022, DXS mới chỉ thực hiện được hơn 10% kế hoạch doanh thu và gần 17,5% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trước đó, năm 2021, theo kết quả từ báo cáo tài chính hợp nhất, DXS ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.370,95 tỷ đồng, tăng 34,2% so với năm 2020 (năm 2020 đạt 3.258,1 tỷ đồng). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 38,3% xuống 538,8 tỷ đồng. Mức giảm của lợi nhuận sau thuế chủ yếu do giá vốn hàng bán trong kỳ tăng vọt 82,6% lên 1.667,5 tỷ đồng, trong khi đó chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đáng kể.

Hết quý I/2022, DXS mới chỉ thực hiện được hơn 10% kế hoạch doanh thu và gần 17,5% mục tiêu lợi nhuận năm

Về tình hình tài chính, tính đến hết ngày 31/3/2022, DXS ghi nhận tổng tài sản tăng lên 16.158,44 tỷ đồng từ mức 15.147,81 tỷ đồng vào đầu năm, tức tăng 6,67%. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 95,7%, tương ứng 15.466,64 tỷ đồng. Còn lại 691,8 tỷ đồng là tài sản dài hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tới 72% trong tài sản ngắn hạn, tương đương 11.159,87 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền và tương đương tiền chỉ 1.366,56 tỷ đồng, tức giảm 16,3% so với đầu năm.

Nợ phải trả tính đến hết ngày 31/3/2022 là 8.155,22 tỷ đồng, tăng 10,4% so với đầu kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn là 7.803 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu kỳ. Nợ dài hạn là 352,2 tỷ đồng. 

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 1.083,5 tỷ đồng, chiếm 13,9% nợ ngắn hạn. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 278,44 tỷ đồng, chiếm 79,1% nợ dài hạn.

Hệ số thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/ Nợ phải trả) đạt 1,98 lần; trong khi đó hệ số thanh toán tức thời (Tiền và các khoản tương đương tiền trên Nợ ngắn hạn) là 0,175 lần.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý I/2022, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ ghi nhận mức -520,3 tỷ đồng, trong khi đó quý IV/2021 dương 154,4 tỷ đồng. Mức âm của dòng tiền kinh doanh là do lợi nhuận trước thuế vốn đã giảm 34,5% so với quý trước, chỉ đạt 290,6 tỷ đồng, trong khi đó chi phí lãi vay tăng hơn gấp đôi lên 26,86 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng vọt lên 592,85 tỷ đồng, khoản phải trả cũng tăng lên 526,6 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm 1,97 tỷ đồng. Bù lại, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính tăng lên 256,37 tỷ đồng, do tiền thu từ đi vay đạt 627,54 tỷ đồng và nhận vốn góp từ cổ đông không kiểm soát là 21,03 tỷ đồng.

Như vậy, hết quý I/2022, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là -265,9 tỷ đồng; khiến cho tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm xuống còn 1.366,56 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DXS vẫn trong đà giảm mạnh kể từ khi đạt đỉnh trong phiên 21/3 ở vùng giá vượt 40.000 đồng/ cp. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước 10/6, thị giá cổ phiếu DXS ở mức 20.000 đồng/ cp, giảm hơn 50% so với mức đỉnh và giảm 37,5% so với mức giá tham chiếu 32.000 đồng/ cp trong ngày giao dịch đầu tiên của DXS hồi năm 2021. 

Trước đó, cuối tháng 10/2021, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập Đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch DXS. Ông Nguyễn Trường Sơn là người được bầu thay thế. Đến tháng 4/2022, ông Lương Trí Thìn tiếp tục gửi đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của DXS để tập trung cho nhiệm vụ ở DXG.