Đất Xanh muốn chào bán thêm 168 triệu cổ phiếu để tăng thêm vốn điều lệ

Tân Thanh 13:32 | 18/05/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2023 (ĐHĐCĐ) thường niên, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) chào bán thêm 168 triệu cổ phiếu, nếu thành công sẽ tăng vốn điều lệ công ty lên gần 8.000 tỷ đồng.

 

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2023 (ĐHĐCĐ) thường niên. Theo đó, ngoài các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch điều chỉnh nhân sự HĐQT, DXG còn dự kiến trình cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Đất Xanh dự kiến phát hành 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 6:1 (cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Với giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu, Đất Xanh dự kiến huy động về 1.220 tỷ đồng. Trong đó, 92% số vốn huy động từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến được dùng để thanh toán các khoản thuế và nợ tại Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con), phần còn lại gần 102 tỷ đồng dùng để thanh toán thuế và chi phí hoạt động tại Đất Xanh.

Song song đó, doanh nghiệp cũng muốn chào bán 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền huy động được sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã: DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư.

 Đất Xanh muốn nâng vốn điều lệ lên gần 8.000 tỷ đồng. Ảnh DXG. 

Ngoài ra, Đất Xanh cũng dự kiến chào bán 9 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong công ty do Ban điều hành ESOP quyết định.

Toàn bộ 168 triệu cổ phiếu trên dự kiến sẽ được phát hành trong năm nay. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng từ 6.118 tỷ đồng lên gần 8.000 tỷ đồng.

Cũng theo tài liệu này, Đất Xanh dự kiến trình nội dung dừng triển khai phương án chào bán 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế. Phương án phát hành trái phiếu này đã được Đất Xanh công bố từ năm 2021, với kế hoạch ban đầu là phát hành trái phiếu trơn.

Tập đoàn khẳng định toàn bộ công tác chuẩn bị cần thiết để chào bán lô trái phiếu này đã hoàn thành. Song, tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2022 đến nay không phù hợp để thực hiện chào bán.

Về tình hình tài chính, tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của DXG không có nhiều biến động đáng kể so với đầu năm, duy trì trên mức 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng tiền và tương đương tiền nắm giữ đã giảm 33%, còn hơn 615 tỷ đồng, được lý giải bởi lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 304 tỷ đồng (dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 204 tỷ đồng và dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 292 tỷ đồng).

Các khoản phải thu cũng giảm hơn 500 tỷ đồng xuống mức 11.353 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên mức 15.114 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang (12.888 tỷ đồng).

Về phía nguồn vốn, tổng nghĩa vụ nợ phải trả của Đất Xanh ở mức trên 16.472 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn. Vay và nợ thuê tài chính cả ngắn và dài hạn là 5.966 tỷ đồng, trong đó có hơn 3.800 tỷ đồng là vay ngân hàng và có hơn 1.715 tỷ đồng là nợ trái phiếu.