Ông Lương Trí Thìn mua xong 5 triệu cổ phiếu DXG

Ông Lương Trí Thìn mua xong 5 triệu cổ phiếu DXG

Từ đầu năm đến nay, Chủ tịch HĐQT Đất Xanh, ông Lương Trí Thìn đã mua 25,7 triệu cổ phiếu DXG với tổng chi phí ước tính hơn 1.100 tỷ đồng, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân là 18,86% vốn điều lệ công ty.
Chủ tịch HĐQT Đất Xanh đặt mục tiêu vốn hóa 10 tỷ USD

Chủ tịch HĐQT Đất Xanh đặt mục tiêu vốn hóa 10 tỷ USD

Trong cuộc họp cổ đông thường niên 2022 của Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) diễn ra ngày 28/5, Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, công ty này có giá trị vốn hóa cũng như tổng tài sản tối thiểu 10 tỷ USD.