Công ty vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông ghi nhận 441 tỷ doanh thu trợ giá năm 2023

HK 16:38 | 14/05/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hanoi Metro báo lãi sau thuế hơn 13 tỷ năm 2023, là năm thứ hai có lãi sau chuỗi thua lỗ.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đã công bố báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán CPA thực hiện, ghi nhận doanh thu năm ngoái đạt hơn 515 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu bán vé khoảng 74 tỷ đồng (tăng 12,5% so với năm 2022), còn lại 441 tỷ là doanh thu trợ giá (tăng gần 6% so với cùng kỳ).

Giá vốn hàng bán lên tới 507 tỷ với 44% là chi phí khấu hao, một phần là chi phí hỗ trợ, quản lý vận hành khai thác tuyến, còn lại là chi phí nhân công, dịch vụ mua ngoài.

Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp chỉ còn 7,8 tỷ đồng, giảm một nửa so với 2022. Trong kỳ, doanh thu tài chính của Hanoi Metro ghi nhận gần 27 tỷ, đều là lãi tiền gửi, cùng kỳ lãi hơn 2 tỷ đồng. Cuối năm 2023, Hanoi Metro nắm 687 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng.

Kết quả, Hanoi Metro lãi sau thuế hơn 13 tỷ đồng, năm 2022 lãi hơn 2,2 tỷ và đã vượt gấp đôi kế hoạch đề ra. Đây là năm thứ hai liên tiếp công ty có lãi sau chuỗi thua lỗ.

Ảnh: Hanoi Metro.

Trong vấn đề cần nhấn mạnh, công ty kiểm toán cho biết trong năm 2023, công ty đã thực hiện điều chỉnh phân bổ chi phí dự án hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hợp đồng ký với Liên danh Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - Metro Bắc Kinh); phân bổ dự án dự án hỗ trợ kỹ thuật về truyền thông cho mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội do ADB tài trợ và phân bổ lại các chi phí tuyến 2A thuộc nguồn kinh phí được UBND Thành phố Hà Nội quyết định tạm ứng để duy trì hoạt động thường xuyên từ khi công ty thành lập (tháng 6/2015) đên ngày 5/11/2021.

Đồng thời, trong năm 2021 và 2022, công ty thực hiện ghi nhận chi phí khấu hao của 15 thiết bị chuyên dùng thuộc hạng mục hệ thống thiết bị công nghệ bảo dưỡng đoàn tàu dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông vào chi phí sản xuất năm 2021 và năm 2022.

Tuy nhiên, đến năm 2023, 15 thiết bị chuyên dùng này mới thực tế được bàn giao cho công ty. Do đó, số liệu Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 và 2022 được trình bày lại để phù hợp với chính sách kế toán công ty ghi nhận trong năm 2023.

Báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán ghi nhận lợi nhuận sau thuế của Hanoi Metro gần 97 tỷ đồng. Còn sau khi điều chỉnh thì con số lợi nhuận này giảm về 2,2 tỷ.

Tính tới cuối năm 2023, tổng tài sản của Hanoi Metro là 3.035 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là 2.689 tỷ, riêng vốn góp là 2.673 tỷ và có gần 16 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Năm 2024, Hanoi Metro lên kế hoạch tổng doanh thu 529 tỷ, tăng 2,7% so với năm 2023. Còn mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 13,4 tỷ, tăng nhẹ so với năm ngoái.

 Nguồn: Báo cáo của Hanoi Metro.