Cục Thuế Quảng Trị: Phấn đấu thu NSNN năm 2020 đạt 2.880 tỷ đồng

06:46 | 27/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cục Thuế Quảng Trị cho biết, đặt ra chỉ tiêu thực hiện cả năm 2020 đạt 2.880,8 tỷ đồng, bằng 118,07% so với dự toán pháp lệnh, bằng 97,66% so với dự toán hội đồng nhân dân, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019.
Phát biểu tại buổi làm việc cùng Tổng cục Thuế, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Quảng Trị, ông Dương Quốc Hoàn cho biết, tính đến ngày 23/11/2020 số thu nội địa đạt 2.655,5 tỷ đồng, bằng 108,83% so với dự toán pháp lệnh, bằng 90% so với dự toán hội đồng nhân dân. Ước thực hiện cả năm 2020 đạt 2.880,8 tỷ đồng, bằng 118,07% so với dự toán pháp lệnh, bằng 97,66% so với dự toán hội đồng nhân dân, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số ước đạt 1.896 tỷ đồng, bằng 99,78% so với dự toán pháp lệnh, tăng 1,92% so với cùng kỳ năm 2019.
 
Tính đến thời điểm 31/10/2020, Cục Thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, thu được 26.436 triệu đồng, trong đó đã thu được nợ có khả năng thu 27.041 triệu đồng (chiếm 32,16% số nợ có khả năng thu năm 2019 chuyển sang).
 
Công tác Thanh tra, kiểm tra, tính đến ngày 23/11/2020, Cục Thuế đã ra Quyết định thanh tra, kiểm tra và xử lý 320 đơn vị. Kết quả xử lý truy thu qua thanh tra thuế là 1.969 triệu đồng; giảm lỗ là 1.712 triệu đồng; giảm khấu trừ là 446 triệu đồng;  tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế là 491 triệu đồng; tổng số thuế và tiền phạt phải nộp ngân sách nhà nước 2.460 triệu đồng. Số thuế truy thu qua kiểm tra là 10.428 triệu đồng; phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là 3.082 triệu đồng; giảm lỗ 53.914 triệu đồng; giảm khấu trừ 2.826 triệu đồng; tổng số thuế và tiền phạt phải nộp ngân sách nhà nước là 13.510 triệu đồng.
 
Cục Thuế Quảng Trị: Phấn đấu thu NSNN năm 2020 đạt 2.880 tỷ đồng
 
Theo ông Dương Quốc Hoàn, nguồn thu nội địa Quảng Trị bị giảm chủ yếu từ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Ước tính tác động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh làm giảm nguồn thu trên 150 tỷ đồng.
 
Đặc biệt, tính đến 23/11/2020 tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 3.311 đơn vị. Số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn và ngừng hoạt động (bỏ trốn, giải thể, phá sản) là 477 đơn vị, số doanh nghiệp khôi phục hoạt động chỉ là 96 đơn vị.
 
Tại buổi làm việc với Cục Thuế Quảng Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn biểu dương kết quả thu ngân sách của Quảng Trị. Cục Thuế Quảng Trị đã phấn đấu là một trong số ít những Cục thuế đạt được dự toán số thu ngân sách nhà nước. So sánh với các tỉnh Bắc Trung Bộ, Quảng Trị có tiến độ thu 10 tháng đầu năm 2020 đạt cao, đứng thứ 2 sau kết quả thu của Cục Thuế Hà Tĩnh.
 
Tổng cục trưởng đề nghị Cục Thuế Quảng Trị trong thời gian hết năm 2020 tiếp tục rà soát nguồn thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời, phấn đấu đạt được 100% số thu (trừ đất); tập trung xử lý nợ thuế.
 
Ông Cao Anh Tuấn lưu ý Cục Thuế Quảng Trị về hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thời gian qua đạt kết quả thấp so với bình quân cả nước. Cục Thuế Quảng Trị cần quan tâm hơn nữa đến công tác thanh tra, kiểm tra, áp dụng phân tích rủi ro, tăng cường công tác phối hợp với cơ quan kiểm toán để nâng cao hiệu quả trong thanh tra, kiểm tra.
 
HOÀNG QUÂN