Đề xuất mở rộng đối tượng nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

17:06 25/08/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang đề xuất mở rộng đối tượng được nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cũng như các chính sách liên quan.

Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được thay đổi trong thời gian tới. Đây là nội dung chủ đạo đang được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dự kiến bổ sung và hoàn thiện trong dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ trên cũng dự kiến sẽ được nới lỏng với thêm nhiều ưu đãi liên quan tới điều kiện vay vốn, thời gian vay hay đơn giản hóa hồ sơ thủ tục.
goi vay 62.000 ty dong
Gói vay 62.000 tỷ đồng sẽ được thay đổi để tiếp cận nhiều đối tượng khó khăn hơn nữa.

Mở rộng đối tượng được hỗ trợ

Các thống kê về ngành giáo dục cho thấy, khoảng 145.461 cán bộ giáo viên, người lao động tại các cơ sở giáo dục không có lương hoặc mất việc làm trong thời gian nghỉ đại dịch COVID-19. Để hỗ trợ các đối tượng này, dự thảo sửa đổi, bổ sung sẽ mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng gồm những người lao động tại trường tư thục, dân lập, các trường công lập tự chủ tài chính. Nghị quyết số 42/NQ-CP trước đó chỉ tập vào các đội tượng làm việc trong doanh nghiệp.

goi vay 62.000 ty dong giao vien mat viec

Người lao động mất việc là giáo viên sẽ được quan tâm hơn trong dự thảo sắp tới.

Cụ thể, dự thảo sửa đội khẳng định: “Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng. Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020”.

Khoảng 1.618 tỷ đồng sẽ được dùng để hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương; tạm hoãn hợp đồng lao động; người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có hợp đồng lao động và các lao động mất việc làm trong các cơ sở giáo dục quốc dân.

Thời điểm tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cũng được dự kiến được điều chỉnh từ 1/4/2020 tới 1/6/2020. Kế hoạch trước đó dự định sẽ diễn ra từ 1/2/2020 tới 1/6/2020.

Quy trình hỗ trợ được tối ưu hóa

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg sẽ tập trung tối ưu hóa quy trình thủ tục để giúp các đối tượng được thụ hưởng có thể nhận gói hỗ trợ đơn giản nhất có thể. Các đối tượng được thủ hưởng bởi quyết định này gồm người lao động tại trường tư thục, dân lập và các trường công tự chủ về mặt tài chính.

goi vay 62.000 ty dong

Những gói hỗ trợ được coi như cứu cánh cho nhiều lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

Dự thảo cũng quy định cụ thể hơn về điều kiện xác nhận người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính để có thể giúp họ vay vốn trả lương người lao động. Điều này được quy định cụ thể như sau: “Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu tại thời điểm xét hưởng giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019” là đối tượng “được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2020 đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội”.

Thời hạn cho người sử dụng lao động vay vốn cũng được kéo dài từ tháng 6 tới hết tháng 12 năm 2020. Thay đổi này nhằm giúp các doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 có thể tiếp cận thuận lợi hơn gói vay vốn 16.000 tỷ đồng. Số lượng lao động được hưởng lợi từ chính sách này có thể lên tới 3 triệu người.