ĐHĐCĐ bất thường của FLC bị hủy

Đông Bắc 11:42 | 10/06/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng 10/06, Tập đoàn FLC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022 tại Hà Nội. Tuy nhiên đại hội đã không thể diễn ra khi 156 cổ đông tham dự trực tiếp và 83 ủy quyền, chỉ đại diện cho tỷ lệ 33.76% số cổ phần biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tập đoàn FLC dự kiến bắt đầu lúc 9h. Tuy nhiên, đến 9h30, bà Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc FLC, cho biết theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ đông tham dự họp đại hội của FLC là 239 người (trên tổng số 80.459 cổ đông), tương ứng đại diện cho trên 239 triệu cổ phần, chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 33,77% vốn điều lệ.

"Rất đáng tiếc buổi họp đại hội đồng cổ đông hôm nay không đủ điều kiện tiến hành khi không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty", bà Huyền nói.

Do đó, FLC đã không tiến hành khai mạc phiên họp cổ đông bất thường lần 1. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết sẽ triệu tập họp đại hội cổ đông bất thường lần 2 và dự kiến trong ngày 2/7. Danh sách cổ đông tham dự vẫn lấy theo danh sách chốt ngày 9/5.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, với đại hội lần 1, các cổ đông tham dự theo cả hình thức trực tiếp và ủy quyền phải đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết.

Với đại hội lần 2, tỷ lệ phải đạt ít nhất 33%. Nếu đại hội lần 2 vẫn bất thành thì doanh nghiệp sẽ thực hiện đại hội lần 3, cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành bất kể tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là bao nhiêu.

Theo tài liệu được công bố trước đó, đại hội bất thường lần này dự kiến chính thức miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung.

Cụ thể, FLC cho biết vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố, bắt tạm giam với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung.

Do đó, 2 cá nhân này không còn đủ điều kiện giữ chức thành viên HĐQT công ty. Để tăng cường nhân sự cho HĐQT, FLC sẽ trình cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm 2 cá nhân này và bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT mới, bao gồm cả Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026, để hoàn thiện cơ cấu Ban quản trị.

Đồng thời, cổ đông cũng sẽ thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với 3 cá nhân là ông Nguyễn Chí Cương, bà Phan Thị Bích Phượng và ông Nguyễn Đăng Vụ. Trước đó, 3 cá nhân này đã có đơn đề nghị xin thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát FLC nhiệm kỳ 2021-2026 với lý do cá nhân. Cùng với việc miễn nhiệm 3 nhân sự Ban Kiểm soát công ty, các cổ đông FLC cũng sẽ bầu ra 3 thành viên mới thay thế.