Doanh thu của PVN tăng 58%, đạt 82% kế hoạch nộp ngân sách năm

Hoàng Kiều 12:56 | 06/06/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
5 tháng đầu năm, tổng doanh thu của PVN đã vượt 63% kế hoạch 5 tháng, đạt 67% kế hoạch cả năm 2022 và tăng 58% so với cùng kỳ năm 2021.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết khai thác dầu thô tháng 5 đạt 0,92 triệu tấn, vượt 18% kế hoạch tháng 5; luỹ kế 5 tháng đạt 4,55 triệu tấn, bằng 52% mục tiêu năm 2022.

Sản lượng khai thác dầu 5 tháng vượt cao so với kế hoạch do đa phần các mỏ khai thác chủ lực đạt hệ số uptime cao; tăng cường công tác quản trị sản lượng khai thác tại các lô/ mỏ chủ lực của toàn tập đoàn, áp dụng tối đa các giải pháp/biện pháp kỹ thuật gia tăng sản lượng.

Sản xuất, cung ứng các sản phẩm khác như khí, điện, đạm, xăng dầu,… tiếp tục ở mức cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong đó, sản xuất xăng dầu (không gồm Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn - NSRP) tháng 5 đạt 578.900 tấn, vượt 8% mục tiêu tháng; tính chung 5 tháng đạt 2,79 triệu tấn, bằng 45% chỉ tiêu năm.

Sản xuất đạm tháng 5 đạt 150.200 tấn, vượt 1% chỉ tiêu tháng; tính chung 5 tháng đạt 776.400 tấn, bằng 46% mục tiêu năm và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021.

 Giàn khai thác Mỏ Sư Tử Đen. (Ảnh: PVN).

5 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 372.200 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch 5 tháng, đạt 67% kế hoạch cả năm 2022 và tăng 58% so với cùng kỳ năm 2021.

Nộp ngân sách toàn tập đoàn ước đạt 52.800 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch cả năm 2022 và tăng 59% so với cùng kỳ năm 2021.

5 tháng đầu năm, tập đoàn cho biết mặc dù trong nước GDP tăng trưởng tích cực nhưng huy động điện, khí vẫn ở mức thấp. Cuộc xung đột Nga – Ukraine tác động khiến giá cước vật tải, nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận hành tăng cao; rủi ro cấm vận, nguy cơ gián đoạn nguồn cung vật tư, thiết bị; các khách hàng, đối tác quốc tế bị ảnh hưởng phải dừng, giãn hoạt động cũng đã và sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của PVN. 

Đáng chú ý, sản lượng khai thác ở tất cả các mỏ dầu khí do đã khai thác quá lâu ngày càng suy giảm, trong khi hệ số bù trữ lượng không đảm bảo do thời gian qua việc đầu tư phát triển mỏ mới gặp nhiều vướng mắc về cơ chế; các mỏ mới đưa vào khai thác chủ yếu là mỏ nhỏ, cận biên... cũng là một điểm khó khăn của tập đoàn.