PVN thiết lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận trước thuế

PVN thiết lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận trước thuế

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng cho biết, đến hết tháng 11, Tập đoàn đã về đích trước kế hoạch tất cả các chỉ tiêu tài chính và sản lượng khai thác dầu khí năm 2022, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, tiếp đà tăng trưởng và thiết lập những kỷ lục mới.
PVN muốn tăng vốn và đầu tư điện gió ngoài khơi

PVN muốn tăng vốn và đầu tư điện gió ngoài khơi

Bên cạnh đề xuất với Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước xin được tăng vốn điều lệ, Tập đoàn PVN còn muốn lấn sang đầu tư lĩnh lực năng lượng tái tạo mà trọng tâm là điện gió ngoài khơi.